fbpx

Newsy

Informacje prawne, artykuły, porady.

Kategorie

, ,

Alert prawny. Kolejna wersja projektu o zmianie ustawy Kodeks pracy już w Sejmie.

Na stronie Sejmu pod koniec października pojawiła się kolejna (miejmy nadzieję, że ostania) wersja projektu o zmianie ustawy Kodeks pracy i niektórych innych ustaw, dotycząca wprowadzenia możliwości badania trzeźwości pracowników przez pracodawcę. Projekt ten należy rozpatrywać i oceniać z uwzględnieniem jednocześnie z przygotowanym projektem rozporządzenia w tej sprawie, gdyż bez jego zapisów można by mieć znaczne wątpliwości, co do trybu postępowania w pewnych sytuacjach.

Dowiedz się więcej

Sukcesja biznesu w polskich firmach rodzinnych

Obserwujemy w Polsce falę sukcesji firm, szczególnie tych małych i średnich, a czasami rozrosłymi się już do pokaźnych rozmiarów, zakładanych w latach 90-tych, wraz z pierwszym oddechem wolności, także tej gospodarczej w Polsce, które często funkcjonują w niezmienionej przez lata formie prawnej. Przedsiębiorcy, którzy je zakładali odchodzą na emeryturę lub po prostu odpoczywają czy podróżują, zwykle mają dorosłe dzieci, które przez lata były wdrażane w sprawy firmy, z myślą o tym, że kiedyś je przejmą do prowadzenia.

Dowiedz się więcej
, ,

Aktualizacja na dzień 03.11.2022 r.Ustawa ograniczająca wysokość cen energii elektrycznej. Alert prawny.

Prezydent RP w środę 2 listopada podpisał ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, jednak jej działanie może odnieść także skutek wsteczny – w stosunku do podmiotów opisanych w pkt. 2 i 3 poniżej, które po dniu 23 lutego 2022 r. zawarły lub zmieniły swoje umowy na sprzedaż energii elektrycznej. W takim przypadku cenę maksymalną stosuje się również do rozliczeń z tymi odbiorcami obejmujących okres od dnia zawarcia (zmiany) przez nich tej umowy do dnia 30 listopada 2022 r.

Dowiedz się więcej
,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych utrzymana. Bank zobowiązany do zapłaty kary.

Bank, wobec którego skierowana została decyzja, korzystając z usług operatora pocztowego, przesłał dokumenty klienta, które następnie zostały zagubione w doręczeniu. Po przeprowadzeniu analizy ryzyka, uznano, że naruszenie nie powoduje konieczności zgłoszenia organowi nadzoru, czyli Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dowiedz się więcej
,

„RODO vs. USA – czy transfer danych osobowych do Stanów Zjednoczonych jest w ogóle możliwy?”

Prowadzenie działalności w środowisku on-line, w szczególności w branży e-commerce bardzo często wiąże się z przekazywaniem danych osobowych do państw trzecich, w tym do USA, choć nie zawsze przedsiębiorcy są świadomi tego faktu. Wynika to z tego, że serwery gigantów technologicznych czy też serwisów społecznościowych, na których przechowywane są dane osobowe ich użytkowników zlokalizowane są poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Taka sytuacja na gruncie RODO nazywana jest transferem danych osobowych do państw trzecich. Aby jednak transfer ten był legalny, a co za tym idzie – zachowany został wysoki poziom ochrony danych osobowych, muszą zostać spełnione dodatkowe wymogi, bowiem RODO swoją mocą nie sięga poza obszar EOG.

Dowiedz się więcej

Strategia podatkowa czyli obowiązek sprawozdawczy dużych przedsiębiorstw i podatkowych grup kapitałowych

Zgodnie z przepisem art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który wszedł w życie na początku ubiegłego roku, na podatników CIT osiągających przychody przekraczające równowartość 50 mln euro rocznie (przeliczonych na PLN) – czyli tzw. dużych podatników, których rozliczenia podatkowe są upubliczniane oraz na podatkowe grupy kapitałowe (niezależnie od wartości jej przychodów) nałożony został obowiązek sporządzania i publikowania informacji o strategii podatkowej.

Dowiedz się więcej
,

Startupy jako alternatywa dla inwestycji w czasach inflacji?

Dzisiejsza sytuacja na rynku nie rozpieszcza praktycznie nikogo. Stopy procentowe idą w górę, polski złoty traci na wartości, wartości akcji często spadają, również rynek kryptowalut odnotowuje spadki. Osoby, które szukają możliwości inwestowania swoich pieniędzy, aktualnie bardzo mocno rozglądają się na rynku nieruchomości, które wydają się w miarę stabilną możliwością lokowania pieniędzy lub ich pomnażania. Jednak z naszej perspektywy, jako doradców prawnych przy różnych projektach inwestycyjnych, obserwujemy również zainteresowanie możliwościami inwestycji w startupy.

Dowiedz się więcej