fbpx
Wsparcie biznesu

Wsparcie biznesu

Celem KTW.Legal jest pomoc przedsiębiorcom w prowadzeniu i rozwijaniu ich biznesu. Oferujemy wsparcie prawne, we wszelkich aspektach związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Pomagamy w relacjach z kontrahentami i klientami jak również w organizacji wewnętrznej danego przedsiębiorcy. Dbamy o adekwatne do podejmowanego ryzyka przez przedsiębiorcę bezpieczeństwo prawne prowadzenia biznesu.

Zamówienia publiczne

Umowy

Zwiń Rozwiń
  • Sporządzamy zarówno wzory umów, do stałego wykorzystania i doprecyzowania przez klienta jak i zindywidualizowane kontrakty na potrzeby konkretnych okoliczności i przedsięwzięć.
  • Analizujemy, wprowadzamy zmiany i uwagi, wspieramy w negocjowaniu umów, wskazujemy ryzyka.
  • Doradzamy w trakcie realizacji umowy.
  • W ramach naszych usług pomożemy stworzyć lub zaopiniować między innymi umowy dotyczące: sprzedaży, zlecenia, dzieła, najmu i dzierżawy, zachowania poufności (NDA), realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych (w tym robót budowlanych), zabezpieczenia prawa własności intelektualnej, przeniesienia praw autorskich, licencji i wiele innych.
Prawo pracy

Obsługa korporacyjna

Zwiń Rozwiń
Świadczymy usługi w zakresie stałego doradztwa prawnego dla spółek w zakresie kwestii korporacyjnych, w tym obsługę organów spółek. Pomagamy w procesach związanych z zakładaniem spółek w tym również zapewniamy szeroki wachlarz usług pokrewnych, związanych z konkretnymi przedsięwzięciami gospodarczymi i inwestycyjnymi, jak również z projektami dotyczącymi restrukturyzacji i przekształcania przedsiębiorstw. W ramach świadczonych usług oferujemy m. in.:
  • zakładanie i likwidację spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń,
  • bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
  • doradztwo przy transakcjach łączenia, przekształcenia i nabywania spółek,
  • zgłaszanie koncentracji do organów antymonopolowych
  • przeprowadzanie analiz due diligence przedsiębiorców,
  • opiniowanie, przygotowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych, w tym w obrocie międzynarodowym

Firmy rodzinne

Zwiń Rozwiń

Firmy rodzinne często mierzą się z dodatkowymi wyzwaniami w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Relacje rodzinne mogą pomagać, ale czasem komplikować funkcjonowanie firm. W ramach naszych usług służymy wsparciem prawnym począwszy od doboru najlepszej formy prowadzenia działalności, organizacji podmiotu, po zaplanowanie i przeprowadzenie sukcesji (wyjście właściciela firmy i przekazanie prowadzenia firmy – co może wiązać się z przekazaniem firmy określonym członkom rodziny ale również jej sprzedażą na zewnątrz). W ostatnim etapie związanym z przekazaniem firmy (wyjściem pierwotnego właściciela) szczególnie ważne jest zaplanowanie etapów sukcesji oraz zmian związanych z nowym właścicielem, zarówno w zakresie stworzenia nowej struktury, jak i sposobów delegowania uprawnień do kadry menedżerskiej i pracowników. W tych wszystkich kwestiach nasza Kancelaria służy wsparciem.

Podatki

Zwiń Rozwiń

Praktycznie każdy przejaw działalności gospodarczej wiąże się z powstaniem obowiązków podatkowych po stronie przedsiębiorcy. W ramach naszych usług zapewniamy aby te obowiązki były w należyty sposób wypełniane. Dbamy o bezpieczeństwo podatkowe transakcji i odpowiednie zaplanowanie każdej inwestycji, czy każdej działalności podejmowanej przez przedsiębiorców od strony podatkowej. Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie podatków VAT, CIT, PIT, PCC jak również innych obowiązków publicznoprawnych.