Video i podcasty

Video

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z video

Podcasty

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nagraniami. Zapraszamy na nasze konto na Spotify.

Podnajem nieruchomości

Podnajem to coraz częściej wykorzystywany sposób na działalność związaną z nieruchomościami bez inwestowania dużego kapitału. Ze względu na to, że w podnajem jest zaangażowanych kilka podmiotów, a ich odpowiedzialność jest zróżnicowana, także względem siebie, skonstruowanie dobrej umowy podnajmu jest konieczne, żeby odpowiednio zabezpieczyć interesy stron. 

Udostępnianie czy powierzenie przetwarzania, czyli jak należy postępować z danymi osobowymi?

Ochrona danych osobowych jest jedną z podstawowych kwestii, o którą należy zadbać prowadząc działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie. W dalszym ciągu w praktyce obrotu pojawiają się wątpliwości w jaki sposób należy postępować z danymi osobowymi zgodnie z przepisami RODO. Postanowiliśmy zaprezentować jedną z tych kwestii, a mianowicie zagadnienia dotyczące udostępniania i powierzenia przetwarzania danych osobowych. W poniższym artykule przedstawiamy różnice pomiędzy tymi pojęciami z praktycznymi wskazówkami jak prawidłowo zakwalifikować daną czynność związaną z przekazywaniem danych osobowych „na zewnątrz”, a także podstawowe obowiązki, które wiążą się z omawianymi operacjami na danych osobowych. 

Know-how jako wkład do spółki

Know-how jest pojęciem, które występuje w obrocie gospodarczym od dawna, ale nie każdy wie, co dokładnie się za nim kryje. Istnieje również bardzo mało regulacji prawnych dotykających bezpośrednio tego pojęcia. W praktyce know-how można określić jako wiedzę i doświadczenia o charakterze technicznym, handlowym, administracyjnym, finansowym albo innego rodzaju, które nadają się do stosowania w pracy danego przedsiębiorstwa lub do wykonywania danego zawodu (definicja Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej).