fbpx
Ochrona informacji danych

Ochrona informacji danych

Informacja jest jedną z napędowych sił gospodarki. Odpowiednio dysponowana dystrybucja informacji może pozwolić na rozwój biznesu. Z drugiej strony jej nienależyte zabezpieczenie, ujawnianie lub niedochowanie prawnie ustalonych standardów związanych z administrowaniem niektórych rodzajów informacji, może narazić przedsiębiorcę na znaczące straty (również w postaci kar). Aby zminimalizować ryzyka pomagamy przedsiębiorcom w należytym dbaniu o posiadane przez nich informacje. W szczególności pomagamy przy ochronie danych osobowych dbając o wszystkie procedury, dodatkowo zabezpieczamy tajemnicę przedsiębiorstwa i pomagamy chronić know-how.

Zamówienia publiczne

Ochrona danych osobowych

Zwiń Rozwiń

Przeprowadzamy audyty oraz wdrażamy niezbędne procedury, w tym: Polityki prywatności, Analizę ryzyka, Wewnętrzne regulaminy i procedury, Umowy z kontrahentami i klientami, Klauzule informacyjne.

Gospodarka komunalna i inwestycje infrastrukturalne

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Zwiń Rozwiń

Świadczymy pomoc prawną związana z zabezpieczaniem przed ujawnianiem tajemnicy przedsiębiorstwa. W szczególności pomagamy zidentyfikować informacje, które powinny być traktowane jako tajemnice przedsiębiorstwa, wprowadzamy polityki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, organizujemy szkolenia, wdrażamy regulaminy wewnętrzne dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa jak również wszelkie dokumenty, których zadaniem jest ochrona takich informacji w relacjach z podmiotami wewnętrznymi, jak pracownicy oraz zewnętrznymi, jak klienci i kontrahenci.