Stawiamy prawo po stronie Twojego biznesu

KTW Legal

Weź biznes w swoje ręce

Kwestie prawne pozostaw naszym specjalistom.

Główne specjalizacje kancelarii

Zespół specjalistów - Katowice

Zespół specjalisów

Kancelaria KTW.Legal to zespół specjalistów z różnych dziedzin prawa, absolwentów najlepszych polskich uczelni.

Ekspercka wiedza, praktyczne doświadczanie, skuteczność działania.

Na naszym blogu

Zarzut pokrzywdzenia wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

We wprowadzonym na mocy SPECustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (dalej jako: „Specustawa”) uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, ustawodawca przewidział instytucje uchylenia skutków dokonania obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzeniu układu jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli (art. 18 Specustawy). W uzasadnionych przypadkach, m.in. wierzyciel może domagać się…

Dowiedz się więcej

Treści i usługi cyfrowe – przedsiębiorco przygotuj się na zmiany

Wraz z rozpoczęciem nowego roku, 1 stycznia 2022 roku upływa termin implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (dalej jako „Dyrektywa”), której celem jest przyczynianie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i zapewnianie przy tym wysokiego poziomu ochrony konsumentów poprzez ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących niektórych wymagań w odniesieniu do umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej.

Dowiedz się więcej

Dłużnik bez majątku – sytuacja bez wyjścia? Skarga pauliańska w praktyce

Zgodnie z zasadami odpowiedzialności cywilnej dłużnik odpowiada za swoje zadłużenie całym swoim majątkiem. Niestety niewypłacalny dłużnik to częsta sytuacja, która wychodzi na jaw w trakcie odzyskiwania swoich należności przez wierzyciela. Zdarza się również tak, że nieuczciwy dłużnik, żeby uniemożliwić skuteczne odzyskanie pieniędzy przez wierzyciela, zaczyna wyzbywać się swojego majątku.  Czy są zatem prawne środki, które pomogą zaradzić takim praktykom? Na pomoc wychodzi…

Dowiedz się więcej