fbpx

Stawiamy prawo po stronie Twojego biznesu

KTW Legal

Weź biznes w swoje ręce

Kwestie prawne pozostaw naszym specjalistom.

Główne specjalizacje kancelarii

Zespół specjalistów - Katowice

Zespół specjalisów

Kancelaria KTW.Legal to zespół specjalistów z różnych dziedzin prawa, absolwentów najlepszych polskich uczelni.

Ekspercka wiedza, praktyczne doświadczanie, skuteczność działania.

Na naszym blogu

,

Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i na co zwrócić uwagę? – cz. I

Znaki towarowe stanowią ważny składnik majątkowy każdego przedsiębiorstwa. Służą do identyfikacji produktów danego podmiotu. Nie zapewniając swoim znakom towarowym odpowiedniej ochrony prawnej, przedsiębiorcy narażają się na używanie i czerpanie korzyści z ich praw własności intelektualnej przez podmioty trzecie. Zwlekanie z rejestracją znaku może wywołać negatywne skutki dla przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł stanowi wstęp do serii artykułów przybliżających problematykę rejestracji znaku towarowego na terytorium Polski, czyli w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

Dowiedz się więcej

Likwidacja wskaźnika LIBOR CHF, a kredyty we frankach szwajcarskich.

Od 1 stycznia 2022 r. wskaźniki LIBOR dla franka szwajcarskiego (LIBOR CHF) zostały zastąpione wskaźnikami SARON. Od tego dnia wszystkie kredyty indeksowane i denominowane do CHF, do których wcześniej zastosowanie znajdował wskaźnik LIBOR CHF, przeliczane są według wskaźnika SARON (ang. Swiss Average Rate Overnight). Powyższa zmiana weszła w życie z mocy prawa i nie wymagała podjęcia żadnych działań przez strony umów kredytowych, jednak kredytobiorcy powinni byli zostać poinformowani przez kredytodawców o zmianie stawki referencyjnej. W kontekście dokonanej zmiany pojawiło się pytanie, czy zmiana wskaźników w obowiązujących umowach kredytowych waloryzowanych CHF nie daje konsumentom dodatkowych uprawnień mając na uwadze roszczenia o stwierdzenie nieważności takiej umowy. Zapraszamy do lektury artykułu, mającego na celu udzielenie odpowiedzi na przedstawione wątpliwości.

Dowiedz się więcej
,

Kontynuujemy temat zatrudniania cudzoziemców – standardową ścieżkę postępowania – część II – zatrudnienie na podstawie zezwolenia na wykonywanie pracy

Kontynuujemy nadal temat zatrudniania cudzoziemców – standardową ścieżkę postępowania – część II – zatrudnienie na podstawie zezwolenia na wykonywanie pracy. Stosujemy ją w przypadkach, kiedy praca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy nie jest możliwa. Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec nie tylko wykonuje pracę na terytorium RP na rzecz podmiotu, który posiada siedzibę na terytorium RP, ale również kiedy pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej czy działa w innym charakterze na rzecz takiego podmiotu ale również wtedy, jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu z nim powiązanego czy w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym – przez okres przekraczający ustalone w ustawie limity. Zakres przypadków, kiedy zatem uzyskanie takiego zezwolenia jest wymagane, jest bardzo szeroki. Zachęcamy zatem do zapoznania się z poszczególnymi krokami działania w tym temacie, przybliżonymi w najnowszym artykule.

Dowiedz się więcej