fbpx
Obsługa przemysłu

Obsługa przemysłu

Pomagamy w rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień prawnych dotykających branżę przemysłową. Reprezentujemy pracodawców w relacjach z organizacjami pracowników jak związki zawodowe. Przygotowujemy i negocjujemy kontrakty dla firm przemysłowych. Dbamy o bezpieczeństwo prawne również z zakresu prawa ochrony środowiska takich przedsiębiorców.

Prawo pracy

Zbiorowe prawo pracy

Zwiń Rozwiń

Doradzamy w zakresie przygotowania, a następnie wdrożenia u pracodawcy: Regulaminu pracy, Układu zbiorowego pracy, Regulaminu wynagradzania i premiowania, Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, obwieszczeń i zarządzeń wymaganych przepisami prawa pracy, jak i wewnętrznych polityk, np. polityki antymobbingowej czy antykorupcyjnej. Bierzemy udział w rozmowach pracodawcy ze związkami zawodowymi, świadczymy pomoc w negocjacjach, w tym w toku rokowań czy sporów zbiorowych.

Inwestycje

Zwiń Rozwiń

Pomagamy przy planowaniu i przeprowadzeniu inwestycji, dbając na każdym etapie o prawidłowe zabezpieczenie inwestora od strony prawnej. Sporządzamy i opiniujemy projekty umów z wykonawcami jak i z instytucjami finansującymi (umowy kredytu, dofinansowania).

Gospodarka komunalna i inwestycje infrastrukturalne

Umowy

Zwiń Rozwiń

Sporządzamy zarówno wzory umów, do stałego wykorzystania i doprecyzowania przez klienta jak i zindywidualizowane kontrakty na potrzeby konkretnych okoliczności i przedsięwzięćAnalizujemy, wprowadzamy zmiany i uwagi, wspieramy w negocjowaniu umów, wskazujemy ryzyka. Doradzamy w trakcie realizacji umowy 

Nieruchomości i inwestycje/BUD

Sprawy organizacyjne i korporacyjne

Zwiń Rozwiń

Świadczymy usługi w zakresie stałego doradztwa prawnego dla spółek w zakresie kwestii organizacyjnych i korporacyjnych, w tym obsługę organów spółek. Pomagamy w procesach przekształcania spółek w tym również zapewniamy szeroki wachlarz usług pokrewnych, związanych z konkretnymi przedsięwzięciami gospodarczymi i inwestycyjnymi, jak również z projektami dotyczącymi restrukturyzacji i przekształcania przedsiębiorstw.

Ochrona informacji danych

Sprawy administracyjne (pozwolenia, ochrona środowiska)

Zwiń Rozwiń

Reprezentujemy przedsiębiorców w relacjach z wszelkimi urzędami i organami administracji publicznej, w tym w szczególności w postępowaniach administracyjnych, których przedmiotem mogą być różne decyzje, jak i postępowaniach kontrolnych i sprawdzających.