fbpx
Nieruchomości i inwestycje/BUD

Nieruchomości i inwestycje/BUD

Pomagamy klientom w procesie obrotu nieruchomościami jak i przygotowaniem wszelkich inwestycji zarówno typu Brownfield jak i Greenfield. Nasze usługi obejmują doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomościami jak i realizację przedsięwzięć budowlanych (w tym obiekty kubaturowe jak i obiekty liniowe - typu sieci szerokopasmowe, energetyczne, wodociągowe).

Obrót nieruchomościami

Zwiń Rozwiń

Przeprowadzamy analizę sytuacji prawnej nieruchomości. Jesteśmy w stanie przygotować cały proces nabycia nieruchomości od zabezpieczenia nieruchomości przez listy intencyjne (LoI) czy umowy przedwstępne, poprzez negocjowanie warunków nabycia lub zbycia nieruchomości i przygotowanie i opiniowanie projektów umów związanych z obrotem nieruchomościami.

Zamówienia publiczne

Postępowania administracyjne – pozwolenia na budowę

Zwiń Rozwiń

Doradzamy w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę.

Nieruchomości i inwestycje/BUD

Inwestycje budowlane

Zwiń Rozwiń

Wspieramy inwestorów w całym procesie budowlanym w zakresie przygotowania niezbędnych umów, dokumentacji jaki i ich realizacji. Pomagamy przy sporządzaniu i opiniowaniu umów na roboty budowlane, nadzór inwestorski, umowy z podwykonawcami.

Ochrona informacji danych

Komercyjne wykorzystanie nieruchomości

Zwiń Rozwiń

Przygotowujemy i opiniujemy umowy najmu lub dzierżawy.