fbpx
Gospodarka komunalna i inwestycje infrastrukturalne

Gospodarka komunalna i inwestycje infrastrukturalne

Współpracujemy z samorządami i spółkami komunalnymi. Zajmujemy się doradztwem z zakresu prawa samorządowego, gospodarki komunalnej, inwestycji publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, czy gospodarki odpadami. Pomagamy samorządom przy planowaniu oraz realizacji gospodarki komunalnej w różnych formach. Przygotowujemy do powołania i obsługujemy spółki komunalne. Prowadzimy obsługę prawną inwestycji publicznych, w tym w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

Obsługa przemysłu

Obsługa prawa przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych

Zwiń Rozwiń

Przedsiębiorstwa wodociągowe stanowią istotny element gospodarki komunalnej każdej gminy. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, reguluje zasady funkcjonowania tych przedsiębiorstw. W ramach usług Kancelarii pomagamy w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, doradzamy w tematach związanych z umowami zawieranymi przez te przedsiębiorstwa, windykacji ich należności, jak również wspieramy we wszystkich tematach związanych z organizacja tych przedsiębiorstw i ich relacjami z gminami, niezależnie od formy przedsiębiorstwa (czy jest to spółka, czy jednostka organizacyjna gminy w formie zakładów budżetowych). Pomagamy również w procesach przekształcenia przedsiębiorstw.

Nieruchomości i inwestycje/BUD

Partnerstwo publiczno - prywatne

Zwiń Rozwiń

W zakresie przygotowania przedsięwzięcia w formule PPP oferujemy m.in.:

  • tworzenie analiz prawnych dla planowanego przedsięwzięcia,
  • obsługę prawną w zakresie prowadzonego postępowania o wyłonienie partnera prywatnego (sporządzanie regulaminów, wzorów pism, formularzy, nadzorowanie procedury postępowania),
  • pomoc w sprecyzowaniu wymogów dla potencjalnych partnerów,
  • przygotowanie procedury wyboru partnera prywatnego,
  • doradztwo w zakresie oceny formalno – prawnej przy wyborze partnera prywatnego,
  • sporządzanie projektów umów partnerstwa publiczno – prywatnego,
  • negocjowanie umów o partnerstwie publiczno – prywatnym,
  • obsługę prawną w zakresie zobowiązań rejestracyjnych przedsięwzięcia, w przypadkach realizacji partnerstwa publiczno – prywatnego w formie spółki celowej (SPV)