fbpx
Energetyka i środowisko

Energetyka i środowisko

Kancelaria oferuje usługi w zakresie bieżącego doradztwa prawnego dotyczącego wymogów prawa ochrony środowiska. W tym zakresie reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących między innymi uzyskania decyzji środowiskowych, w tym o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych i wodnoprawnych, a także innych postępowaniach z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarowania odpadami.

Prawo energetyczne

Zwiń Rozwiń

Kancelaria wspiera klientów w zakresie spraw związanych z prawem energetycznym, w szczególności w reprezentowaniu w postępowaniu przed URE w sprawie uzyskania koncesji wymaganych prawem energetycznym. W naszej działalności kładziemy nacisk nie tylko na doradztwo w zakresie „klasycznego” prawa energetycznego, ale również dynamicznie rozwijającego się rynku energii odnawialnej.

Prawo górnicze i geologiczne

Zwiń Rozwiń

Udzielamy naszym klientom wsparcia w toku całego procesu związanego z prowadzeniem działalności górniczej. Współuczestniczymy, wraz z odpowiednimi działami merytorycznymi klientów, w sporządzaniu wniosków o udzielenie koncesji. Kładziemy również szczególny nacisk na sporządzenie i wsparcie negocjacji przy zawieraniu umów dotyczących prawa do gruntu. Opiniujemy kwestie możliwości prowadzenia działalności w oparciu o przedłożone przez klientów dokumenty.

Prawo wodne

Zwiń Rozwiń

Wspieramy klientów we wszelkich sprawach związanych z uzyskiwaniem decyzji wodnoprawnych, zarówno w zakresie analizy konieczności uzyskiwania takich decyzji jak również poprzez reprezentowanie klientów w sporach z organami administracji, w tym sporządzanie odwołań od wydanych pozwoleń wodnoprawnych.

Ochrona informacji danych

Zezwolenia, decyzje i koncesje

Zwiń Rozwiń

Prawnicy KTW.Legal dzielą się również z klientami swoim bogatym doświadczeniem we wszelkich innych postępowaniach związanych z uzyskiwaniem zezwoleń, decyzji administracyjnych czy koncesyjnych. Reprezentujemy naszych klientów w sporach z organami administracji publicznej zarówno poprzez składanie odwołań od wydanych decyzji administracyjnych jak również w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Mając na uwadze potrzeby naszych klientów związane ze zmianami form prowadzonej działalności doradzamy również w zakresie prawnych metod przenoszenia uprawnień wynikających z udzielonych koncesji czy zezwoleń.