fbpx
Kariera

Kariera

Kancelaria oferuje studentom kierunku prawa (studiów stacjonarnych i zaocznych) możliwość współpracy i zdobywania doświadczenia w oparciu o umowę o staż absolwencki, a absolwentom kierunku prawa zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

W Kancelarii dbamy o rozwój każdej osoby, który w naszej ocenie najlepiej przebiega poprzez integrację z pozostałymi pracownikami i współpracownikami Kancelarii i wzajemne wsparcie udzielane sobie przez poszczególnych członków zespołu. W tym celu każdy nowy pracownik przypisywany jest do określonego zespołu, a zadaniem członków tego zespołu jest zapewnienie sobie merytorycznej i praktycznej asysty i doradztwa. W Kancelarii w dobrej, pozytywnej atmosferze studenci i absolwenci nabywają doświadczenie i praktykę w zakresie wiedzy zdobytej w trakcie studiów, w szczególności dotyczącej obsługi prawnej przedsiębiorców. 

Od pierwszego dnia w Kancelarii umożliwiamy nie tylko sporządzanie pism, projektów umów, informacji oraz opinii prawnych, ale także udział w spotkaniach z klientami i w posiedzeniach sądowych. Dziedziny najbardziej istotne i najczęściej praktykowane to prawo cywilne (prawo umów i rzeczowe), prawo pracy, prawo spółek, prawo administracyjne, prawo własności intelektualnej i procedury  – cywilna oraz administracyjna.

Kształtujemy styl i sposób pracy, nie ograniczając w żaden sposób wyboru pracowników Kancelarii co do ścieżki rozwoju czy dziedziny specjalizacji, stwarzając jednocześnie możliwość wyspecjalizowania się pracowników, poprzez zarówno przypisywanie danego rodzaju spraw do osoby, która przejawia określone zainteresowania, jak i wspierając udział pracownika w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.

W Kancelarii odbywają się zajęcia Legal English, dostępne dla wszystkich pracowników.