fbpx

Polityka prywatności serwisu internetowego KTW.LEGAL

Kancelaria KTW.LEGAL przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu dostępnego pod adresem: www.ktw.legal . Niniejszy dokument służy przedstawieniu sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich informacji o użytkownikach powyższego serwisu. Zapewniamy, że wszelkie informacje dotyczące użytkowników korzystających z naszego serwisu są przez nas wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Strona internetowa naszego serwisu została zaszyfrowana poprzez zastosowanie certyfikatu SSL, który służy potwierdzeniu właściciela danej strony oraz szyfrowaniu komunikacji między przeglądarką internetową użytkownika a serwerem.

I. Gromadzenie informacji o użytkownikach

Za wyjątkiem danych przekazywanych nam przez użytkowników w formularzu kontaktowym, za pośrednictwem serwisu nie gromadzimy żadnych innych danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników serwisu. Do celów administrowania serwisem w dziennikach logów gromadzone są informacje o osobach odwiedzających nasz serwis. Informacje te nie są wykorzystywane w żadnym innym celu. Nie zabiegamy ani nie podejmujemy żadnych działań mających na celu identyfikację osób odwiedzających serwis.

Podobnie jak w przypadku większości serwisów WWW, nasz serwis przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. W plikach logów naszego serwera WWW są przechowywane następujące informacje:

 • publiczny adres IP komputera z którego zostało wysłane zapytanie (w niektórych przypadkach może to być bezpośrednio komputer osoby odwiedzającej serwis)
 • nazwa stacji osoby odwiedzającej serwis (identyfikacja przez protokół http, o ile jest możliwa)
 • czas nadejścia zapytania
 • pierwszy wiersz żądania HTTP
 • kod odpowiedzi HTTP
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez osobę odwiedzającą serwis (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony naszego serwisu nastąpiło przez odnośnik
 • informacje o przeglądarce, z której korzysta osoba odwiedzająca serwis
 • informacje o ewentualnych błędach, jakie wystąpiły przy realizacji zapytania HTTP

Powyższe informacje nie są przypisywane do konkretnych osób odwiedzających nasz serwis. Dla usprawniania działania naszego serwisu sporadycznie analizujemy informacje zawarte w plikach z logami np. w celu ustalenia stron serwisu, które są odwiedzane najczęściej, czy zlokalizowania ewentualnych błędów serwisu.

II. Wykorzystywanie plików cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwis w urządzeniu końcowym użytkownika, którą serwis może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia.

Pliki cookies wykorzystujemy w celu:

 • ułatwienia użytkownikowi korzystania z naszego serwisu przy jego przeglądaniu
 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z naszego serwisu (ochrona przed spamem)
 • tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu, co umożliwia nam ulepszanie jego zawartości

W związku z powyższym w serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

1. zewnętrzne pliki cookies – gromadzone przez zewnętrzne narzędzia wykorzystywane przez nasz serwis:

 • nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i zostało skonfigurowane w ten sposób, że nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics
 • do ochrony naszego formularza kontaktowego przed spamem wykorzystujemy narzędzie Google Recaptcha. Więcej informacji znajdziesz w PolityceWarunkach

2. plik cookies obsługujący wielojęzyczność serwisu, dzięki któremu przy przeglądaniu serwisu wszystkie podstrony odwiedzane przez użytkownika są otwierane w tej samej, wybranej przez użytkownika wersji językowej. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich ruchu w ramach serwisu. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Przeglądarki internetowe, z reguły domyślnie zezwalają na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik serwisu może jednak zmienić te ustawienia. Użytkownik ma możliwość takiego skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć automatyczne przechowywanie plików cookies w pamięci swojego urządzenia. Efektem zmiany może być jednak ograniczenie a nawet utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez użytkownika przeglądarki internetowej.

Zmiana ustawień zezwalania na zapisywanie i przechowywanie plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w konkretnej przeglądarce internetowej, np.:

III. Przetwarzanie danych osobowych

Za pośrednictwem serwisu mogą być gromadzone dane osobowe użytkowników w przypadku skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. W takim przypadku gromadzimy powyższe dane osobowe oraz przetwarzamy je w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania powyższych danych osobowych jest zgoda użytkownika (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Administratorem danych osobowych jest spółka KTW.LEGAL MEDAJ SOBOTA DRZĄSZCZ MAGACZEWSKI RADCOWIE PRAWNI SP.P. w Katowicach (40 – 153), ul. Aleja Wojciecha Korfantego 169, e-mail: sekretariat@ktw.legal, tel. kontaktowy: +48 32 428 11 16.

Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego przysługują:

 • prawo dostępu do danych osobowych użytkownika
 • prawo do sprostowania danych osobowych
 • prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 RODO
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO
 • prawo do przenoszenia danych osobowych
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, pozyskanych za pośrednictwem formularza kontaktowego zawarte są w klauzuli informacyjnej znajdującej się przy formularzu kontaktowym

IV. Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. W przypadku przejścia na inne strony WWW, w każdym przypadku zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takiej strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu internetowego KTW.LEGAL

V. Zmiany

W każdym przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu.