fbpx

Newsy

Informacje prawne, artykuły, porady.

Kategorie

,

Zapraszamy na szkolenia w maju

Serdecznie zapraszamy na majowe szkolenia, które objęte są patronatem merytorycznym naszej Kancelarii. Organizatorem szkoleń jest firma partnerska Expert Legal sp. z o.o.

Dowiedz się więcej
,

Solidarna odpowiedzialność zamawiającego w umowie o roboty budowlane, czyli na co podwykonawca musi zwrócić uwagę, żeby uzyskać wynagrodzenie?

Wielokrotnie zdarza się, że proces budowlany napotyka problemy na etapie realizacji, podczas gdy w procesie zaangażowane zostały już środki inwestora, a generalny wykonawca i podwykonawcy rozpoczęli prace. Nierzadko, problem ten wynika z braku płynności finansowej generalnego wykonawcy, który opóźnia się w zapłacie należności wobec podwykonawców, co rzutuje na ich zobowiązania, choćby wobec pracowników czy dostawców.

Dowiedz się więcej
,

Wnioski o zasiłek w podwyższonej wysokości za urlop macierzyński/rodzicielski

By skorzystać z nowego uprawnienia do zasiłku w wyższej wysokości (tj. 81,5% od 26 kwietnia 2023 r.) pewna grupa pracowników musi szybko zadziałać po wejściu w życie nowych przepisów Kodeksu pracy. Możliwość ta wynika z przepisów przejściowych ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r., więc zapoznając się z nowym brzmieniem samego Kodeksu pracy można nie mieć takiej świadomości.

Dowiedz się więcej
,

Moratorium (czyli odroczenie) obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości – co to oznacza w praktyce

Przepisy Prawa upadłościowego (dalej „Pr.U.”) w bardzo formalistyczny sposób określają czas, w którym dłużnik, mający kłopoty z regulowaniem swoich długów musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo upadłościowe, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

Dowiedz się więcej
,

Ważny obowiązek pracodawców w związku z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r. nie tylko dokonuje znaczących zmian w samym Kodeksie pracy, ale też wprowadza obowiązek współdziałania pracodawców z pracownikami w zakresie pozyskania przez nich nowych uprawnień z obszaru dot. urlopu rodzicielskiego, na który należy zwrócić uwagę.

Dowiedz się więcej
,

Nowe stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie dotyczącym pracy zdalnej

Państwowa Inspekcja Pracy zajęła 6 kwietnia 2023 r. stanowisko w zakresie dotyczącym pracy zdalnej, przyznając, iż może skontrolować w zakresie odmowy pracy zdalnej na wniosek pracownika z tzw. uprzywilejowanej grupy (osób wskazanych w art. 67(19) § 6 Kodeksu pracy) tylko w ograniczonym zakresie, w tym nie może oceniać zasadności odmowy uwzględnienia wniosku przez pracodawcę.

Dowiedz się więcej
,

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w prostą spółkę akcyjną – czy warto ?

Obecnie wielu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą rozważa zmianę swojej formy organizacyjno-prawnej. W gruncie rzeczy taka zmiana nie tylko pozytywnie wpływa na dalszy rozwój biznesu w aspekcie skalowania rozmiarów jej działalności, lecz dodatkowo umożliwia ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania. Jedną z możliwości w zakresie zmiany formy prowadzonej działalności jest przekształcenie osobiście prowadzonej działalności gospodarczej (JDG) w jednoosobową spółkę kapitałową, w tym zwłaszcza prostą spółkę akcyjną. Warto zastanowić się jak w praktyce wygląda proces przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w prostą spółkę akcyjną.

Dowiedz się więcej
,

Rozwiązywanie umów o zakazie konkurencji

Konstruując umowę o zakazie konkurencji warto rozważyć i odpowiednio ująć w niej także kwestie jej rozwiązanie. Często nie myśli się o tym dopiero zawierając umowę, ale to istotna kwestia, gdyż to obszar dość problematyczny i dlatego warto także i na to zwrócić uwagę. Oczywiście zawsze jest możliwość by rozwiązać taką umowę za porozumieniem stron. Jeśli jednak zgody w tym zakresie nie uda się osiągnąć, warto mieć w zanadrzu inną możliwość działania.

Dowiedz się więcej
,

Kolejne wielkie zmiany w prawie pracy!

9 marca 2023 r. Sejm zakończył prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, która implementuje dyrektywę UE w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy i dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Ustawa teraz czeka na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie już po 21 dniach od jej opublikowania, więc dość szybko dojdzie do znacznych zmian w Kodeksie pracy.

Dowiedz się więcej
,

Ustawodawczy rollercoaster, czyli o tym, czy branża wod.-kan. może w końcu odetchnąć pełną piersią.

Osoby zajmujące się tematyką zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w szczególności, te, które zawodowo są związane z zarządzaniem spółkami wodociągowymi, ich finansami lub obsługą prawną, mogły w pewnych okresach obserwować u siebie wzmożone bicie serca, skrócony oddech, czy problemy ze snem… Najczęściej wszystkie te problemy pojawiały się, gdy przedsiębiorstwo wod.-kan. było zobowiązane do opracowania nowych taryf, od wysokości których zależało przecież bardzo wiele – stopień realizacji nowych inwestycji i remontów określonych w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji, możliwość wprowadzenia podwyżek wynagrodzenia, wymiana parku maszynowego, czy inwestycje w dziedzinie IT.

Dowiedz się więcej
,

Wytyczne Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dot. tematyki pracy zdalnej

Od 7 kwietnia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Niestety w wielu kwestiach wzbudzają one wątpliwości pracodawców, którzy oczekują od Ministerstwa i organów kontrolnych wyjaśnień lub doprecyzowujących przepisów wykonawczych (np. w zakresie treści świadectwa pracy). Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej właśnie ukazały się pierwsze wytyczne dotyczące pracy zdalnej według nowych zasad.

Dowiedz się więcej