fbpx

Newsy

Informacje prawne, artykuły, porady.

Kategorie

,

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – postępowanie z udziałem konsumentów

W ramach szerokiej nowelizacji procedury cywilnej, która co do zasady w przeważającym zakresie weszła w życie dnia 1 lipca 2023 r., do Kodeksu postępowania cywilnego zostało dodane odrębne postępowanie – postępowanie z udziałem konsumentów.

Dowiedz się więcej
,

Rażąco niska cena – obowiązki i ryzyka zamawiającego i wykonawcy

Z niniejszego artykułu pokrótce dowiesz się jako zamawiający, czy zawsze powstaje po Twojej stronie obowiązek wezwania wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny lub kosztu, jak prawidłowo formułować takie wezwania, a także jak zmienia się ciężar obowiązków poszczególnych podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, gdy wezwanie zostanie wystosowane. Jako wykonawca z kolei dowiesz się, czym kierować się przygotowując dla zamawiającego stosowną odpowiedź oraz na co zwrócić uwagę weryfikując oferty konkurencji. Oczywiście, każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie.

Dowiedz się więcej
, ,

Czy dwuetapowe uwierzytelnianie to niezbędne zabezpieczenie każdego sklepu internetowego?

09 lutego 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie Morele.net (sygn. akt: III OSK 3945/21), w którym uchylił decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakładającą administracyjną karę pieniężną na Morele.net oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalający skargę na powyższą decyzję.

Dowiedz się więcej

Fundacja rodzinna jako odpowiedź na problemy z sukcesją przedsiębiorstw rodzinnych

W Polsce zdecydowana większość przedsiębiorstw to firmy rodzinne. Stąd prędzej czy później przedsiębiorcy będą zmuszeni rozwiązać problem związany z przekazaniem zgromadzonego majątku swoim następcom prawnym. Dlatego też, problem sukcesji wydaje się kluczowym wyzwaniem, z którym muszą się zmierzyć polscy przedsiębiorcy, a niewątpliwie wprowadzenie przez ustawodawcę nowej instytucji jaką jest fundacja rodzinna pozwoli zbudować stabilne fundamenty pod kontynuację biznesu i ochronę majątku prowadzoną przez kilka pokoleń do przodu.

Dowiedz się więcej

Czym jest fundacja rodzinna? Kto i w jakim celu może ją założyć?

22 maja 2023 r. zakończyło się oczekiwanie na wejście w życie ustawy o fundacji rodzinnej. Choć praktyka najbliższych lat pokaże nam, czy nowe rozwiązanie spełni oczekiwania przedsiębiorców i zyska na popularności, to już od niedawna można w Polsce rejestrować pierwsze fundacje rodzinne, oparte o nowe przepisy. W dzisiejszym artykule przedstawiamy podstawowe informacje na temat tej instytucji - kto i w jakim celu może założyć fundację rodzinną oraz jakie warunki musi przy tym spełnić.

Dowiedz się więcej

Nowe zasady opodatkowania spółek holdingowych

1 stycznia 2022 r. weszły w życie zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulujące opodatkowanie tzw. holdingów. Na początku bieżącego roku ustawodawca wprowadził kolejne modyfikacje tych przepisów, które znacznie zwiększyły atrakcyjność polskich spółek holdingowych. Dzięki nim możliwe jest obecnie nie tylko skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania sprzedaży udziałów, ale i zastosowanie pełnego zwolnienia dla otrzymywanych dywidend.

Dowiedz się więcej
,

Konsekwencje odwołania stanu zagrożenia epidemicznego dla legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terenie RP.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego, przewidywane na 1 lipca 2023 r. wpłynie na ustanie obowiązywania regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawą covidową).

Dowiedz się więcej