fbpx

Newsy

Informacje prawne, artykuły, porady.

Kategorie

Ulga na złe długi – brak podatku od niezapłaconych faktur

Jakiś czas temu ustawodawca wprowadził do naszego porządku prawnego mechanizm funkcjonujący zarówno na gruncie PIT jak i VAT, a umożliwiający korygowanie rozliczeń podatkowych związanych z fakturami, które nie zostały uregulowane przez dłużników. Poniżej opisujemy ogólne zasady i warunki skorzystania z tej ulgi z perspektywy wierzyciela, który nie otrzymał należności za wykonaną usługę lub dostarczony produkt.

Dowiedz się więcej
,

Lokalizacja sieci przesyłowych na nieruchomościach

Bez sprawnie działających sieci przesyłowych współczesne państwo właściwie nie mogłoby funkcjonować. Niemożliwa byłaby bowiem sprawna dystrybucja nośników energii (prądu czy gazu), doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków, znacznie utrudnione byłoby też świadczenie usług telekomunikacyjnych. Jednocześnie, ze względu na swój charakter, sieci przesyłowe powodują i będą powodować konflikty, przede wszystkim na styku przedsiębiorcy przesyłowi – właściciele nieruchomości.

Dowiedz się więcej

Praca tymczasowa a outsourcing – porównanie sposobów na zatrudnienie zewnętrzne personelu

Zatrudnianie zewnętrzne personelu to rozwiązanie stale zyskujące coraz to nowych zwolenników. Polega na pozyskaniu personelu przez pracodawcę, jednak nie w formie jego bezpośredniego zatrudnienia a skorzystania z pomocy w tym zakresie czy to agencji pracy tymczasowych, oferujących pracę pracowników tymczasowych czy specjalistycznych firm oferujących kompleksową realizację zleconej usługi.

Dowiedz się więcej
,

Solidarna odpowiedzialność zamawiającego w umowie o roboty budowlane, czyli na co podwykonawca musi zwrócić uwagę, żeby uzyskać wynagrodzenie?

Wielokrotnie zdarza się, że proces budowlany napotyka problemy na etapie realizacji, podczas gdy w procesie zaangażowane zostały już środki inwestora, a generalny wykonawca i podwykonawcy rozpoczęli prace. Nierzadko, problem ten wynika z braku płynności finansowej generalnego wykonawcy, który opóźnia się w zapłacie należności wobec podwykonawców, co rzutuje na ich zobowiązania, choćby wobec pracowników czy dostawców.

Dowiedz się więcej
,

Wnioski o zasiłek w podwyższonej wysokości za urlop macierzyński/rodzicielski

By skorzystać z nowego uprawnienia do zasiłku w wyższej wysokości (tj. 81,5% od 26 kwietnia 2023 r.) pewna grupa pracowników musi szybko zadziałać po wejściu w życie nowych przepisów Kodeksu pracy. Możliwość ta wynika z przepisów przejściowych ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r., więc zapoznając się z nowym brzmieniem samego Kodeksu pracy można nie mieć takiej świadomości.

Dowiedz się więcej
,

Moratorium (czyli odroczenie) obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości – co to oznacza w praktyce

Przepisy Prawa upadłościowego (dalej „Pr.U.”) w bardzo formalistyczny sposób określają czas, w którym dłużnik, mający kłopoty z regulowaniem swoich długów musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo upadłościowe, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

Dowiedz się więcej
,

Ważny obowiązek pracodawców w związku z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r. nie tylko dokonuje znaczących zmian w samym Kodeksie pracy, ale też wprowadza obowiązek współdziałania pracodawców z pracownikami w zakresie pozyskania przez nich nowych uprawnień z obszaru dot. urlopu rodzicielskiego, na który należy zwrócić uwagę.

Dowiedz się więcej
,

Nowe stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie dotyczącym pracy zdalnej

Państwowa Inspekcja Pracy zajęła 6 kwietnia 2023 r. stanowisko w zakresie dotyczącym pracy zdalnej, przyznając, iż może skontrolować w zakresie odmowy pracy zdalnej na wniosek pracownika z tzw. uprzywilejowanej grupy (osób wskazanych w art. 67(19) § 6 Kodeksu pracy) tylko w ograniczonym zakresie, w tym nie może oceniać zasadności odmowy uwzględnienia wniosku przez pracodawcę.

Dowiedz się więcej
,

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w prostą spółkę akcyjną – czy warto ?

Obecnie wielu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą rozważa zmianę swojej formy organizacyjno-prawnej. W gruncie rzeczy taka zmiana nie tylko pozytywnie wpływa na dalszy rozwój biznesu w aspekcie skalowania rozmiarów jej działalności, lecz dodatkowo umożliwia ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania. Jedną z możliwości w zakresie zmiany formy prowadzonej działalności jest przekształcenie osobiście prowadzonej działalności gospodarczej (JDG) w jednoosobową spółkę kapitałową, w tym zwłaszcza prostą spółkę akcyjną. Warto zastanowić się jak w praktyce wygląda proces przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w prostą spółkę akcyjną.

Dowiedz się więcej
,

Rozwiązywanie umów o zakazie konkurencji

Konstruując umowę o zakazie konkurencji warto rozważyć i odpowiednio ująć w niej także kwestie jej rozwiązanie. Często nie myśli się o tym dopiero zawierając umowę, ale to istotna kwestia, gdyż to obszar dość problematyczny i dlatego warto także i na to zwrócić uwagę. Oczywiście zawsze jest możliwość by rozwiązać taką umowę za porozumieniem stron. Jeśli jednak zgody w tym zakresie nie uda się osiągnąć, warto mieć w zanadrzu inną możliwość działania.

Dowiedz się więcej