fbpx

Newsy

Informacje prawne, artykuły, porady.

Kategorie

,

Szkolenie online 09.03.2023 r.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które objęte jest patronatem merytorycznym naszej Kancelarii, a którego organizatorem jest Expert Legal sp. z o.o.

Dowiedz się więcej
, ,

Praca zdalna incydentalna – nowe rozwiązanie w Kodeksie pracy

6 lutego 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 240) została opublikowana ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona do Kodeksu pracy m.in. uregulowania dotyczące pracy zdalnej. W ten sposób ustawodawca chce dać na stałe pracodawcom i pracownikom taką możliwość uelastycznienia form wykonywania pracy, dostrzegając, że rozwiązanie wprowadzone w pandemii sprawdziło się.

Dowiedz się więcej
, ,

Alert prawny. Kolejna wersja projektu o zmianie ustawy Kodeks pracy już w Sejmie.

Na stronie Sejmu pod koniec października pojawiła się kolejna (miejmy nadzieję, że ostania) wersja projektu o zmianie ustawy Kodeks pracy i niektórych innych ustaw, dotycząca wprowadzenia możliwości badania trzeźwości pracowników przez pracodawcę. Projekt ten należy rozpatrywać i oceniać z uwzględnieniem jednocześnie z przygotowanym projektem rozporządzenia w tej sprawie, gdyż bez jego zapisów można by mieć znaczne wątpliwości, co do trybu postępowania w pewnych sytuacjach.

Dowiedz się więcej

Sukcesja biznesu w polskich firmach rodzinnych

Obserwujemy w Polsce falę sukcesji firm, szczególnie tych małych i średnich, a czasami rozrosłymi się już do pokaźnych rozmiarów, zakładanych w latach 90-tych, wraz z pierwszym oddechem wolności, także tej gospodarczej w Polsce, które często funkcjonują w niezmienionej przez lata formie prawnej. Przedsiębiorcy, którzy je zakładali odchodzą na emeryturę lub po prostu odpoczywają czy podróżują, zwykle mają dorosłe dzieci, które przez lata były wdrażane w sprawy firmy, z myślą o tym, że kiedyś je przejmą do prowadzenia.

Dowiedz się więcej
, ,

Aktualizacja na dzień 03.11.2022 r.Ustawa ograniczająca wysokość cen energii elektrycznej. Alert prawny.

Prezydent RP w środę 2 listopada podpisał ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, jednak jej działanie może odnieść także skutek wsteczny – w stosunku do podmiotów opisanych w pkt. 2 i 3 poniżej, które po dniu 23 lutego 2022 r. zawarły lub zmieniły swoje umowy na sprzedaż energii elektrycznej. W takim przypadku cenę maksymalną stosuje się również do rozliczeń z tymi odbiorcami obejmujących okres od dnia zawarcia (zmiany) przez nich tej umowy do dnia 30 listopada 2022 r.

Dowiedz się więcej