fbpx

energetyka i środowisko

Kategorie

Lokalizacja sieci przesyłowych na nieruchomościach cz. III

Ciąg dalszy tematyki dotyczącej roszczeń związanych z lokalizacją sieci przesyłowych na nieruchomościach.

Dowiedz się więcej
,

Lokalizacja sieci przesyłowych na nieruchomościach

Bez sprawnie działających sieci przesyłowych współczesne państwo właściwie nie mogłoby funkcjonować. Niemożliwa byłaby bowiem sprawna dystrybucja nośników energii (prądu czy gazu), doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków, znacznie utrudnione byłoby też świadczenie usług telekomunikacyjnych. Jednocześnie, ze względu na swój charakter, sieci przesyłowe powodują i będą powodować konflikty, przede wszystkim na styku przedsiębiorcy przesyłowi – właściciele nieruchomości.

Dowiedz się więcej
,

Ustawodawczy rollercoaster, czyli o tym, czy branża wod.-kan. może w końcu odetchnąć pełną piersią.

Osoby zajmujące się tematyką zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w szczególności, te, które zawodowo są związane z zarządzaniem spółkami wodociągowymi, ich finansami lub obsługą prawną, mogły w pewnych okresach obserwować u siebie wzmożone bicie serca, skrócony oddech, czy problemy ze snem… Najczęściej wszystkie te problemy pojawiały się, gdy przedsiębiorstwo wod.-kan. było zobowiązane do opracowania nowych taryf, od wysokości których zależało przecież bardzo wiele – stopień realizacji nowych inwestycji i remontów określonych w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji, możliwość wprowadzenia podwyżek wynagrodzenia, wymiana parku maszynowego, czy inwestycje w dziedzinie IT.

Dowiedz się więcej
, ,

Aktualizacja na dzień 03.11.2022 r.Ustawa ograniczająca wysokość cen energii elektrycznej. Alert prawny.

Prezydent RP w środę 2 listopada podpisał ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, jednak jej działanie może odnieść także skutek wsteczny – w stosunku do podmiotów opisanych w pkt. 2 i 3 poniżej, które po dniu 23 lutego 2022 r. zawarły lub zmieniły swoje umowy na sprzedaż energii elektrycznej. W takim przypadku cenę maksymalną stosuje się również do rozliczeń z tymi odbiorcami obejmujących okres od dnia zawarcia (zmiany) przez nich tej umowy do dnia 30 listopada 2022 r.

Dowiedz się więcej
,

Asysta Policji podczas wykonywania czynności służbowych – ważna regulacja dla całej branży wod-kan, o której mało kto wie?

  Dla pracowników przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, a zwłaszcza osób pełniących funkcje kierownicze i zarządcze, jak również prawników zajmujących się bieżącą obsługą prawną tych podmiotów, podstawowym aktem prawnym, którego treść niektóre ze wspomnianych powyżej osób znają z pewnością na pamięć, jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ustawa w kilkudziesięciu artykułach określa zasady i warunki…

Dowiedz się więcej
,

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest cyklicznym obowiązkiem nałożonym na duże podmioty. W artykule przedstawiamy, na czym polega audyt energetyczny, kto jest tym obowiązkiem objęty (oraz w jaki sposób można go uniknąć) i jakie kary grożą za jego niewypełnienie. Wyjaśniamy także różnicę pomiędzy audytem energetycznym przedsiębiorstwa a audytem efektywności energetycznej.

Dowiedz się więcej