fbpx

alert prawny

Kategorie

,

Rewolucyjny wyrok TSUE ws. rozliczania nadgodzin niepełnoetatowców

19 października 2023 r. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-660/20 Lufthansa CityLine) zapadł bardzo ważny wyrok zarówno dla pracodawców, jak i zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracowników, odnoszący się do wynagradzania ich za pracę przekraczającą ich (obniżony) wymiar czasu pracy.

Dowiedz się więcej
,

Wnioski o zasiłek w podwyższonej wysokości za urlop macierzyński/rodzicielski

By skorzystać z nowego uprawnienia do zasiłku w wyższej wysokości (tj. 81,5% od 26 kwietnia 2023 r.) pewna grupa pracowników musi szybko zadziałać po wejściu w życie nowych przepisów Kodeksu pracy. Możliwość ta wynika z przepisów przejściowych ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r., więc zapoznając się z nowym brzmieniem samego Kodeksu pracy można nie mieć takiej świadomości.

Dowiedz się więcej
,

Ważny obowiązek pracodawców w związku z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r. nie tylko dokonuje znaczących zmian w samym Kodeksie pracy, ale też wprowadza obowiązek współdziałania pracodawców z pracownikami w zakresie pozyskania przez nich nowych uprawnień z obszaru dot. urlopu rodzicielskiego, na który należy zwrócić uwagę.

Dowiedz się więcej
,

Nowe stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie dotyczącym pracy zdalnej

Państwowa Inspekcja Pracy zajęła 6 kwietnia 2023 r. stanowisko w zakresie dotyczącym pracy zdalnej, przyznając, iż może skontrolować w zakresie odmowy pracy zdalnej na wniosek pracownika z tzw. uprzywilejowanej grupy (osób wskazanych w art. 67(19) § 6 Kodeksu pracy) tylko w ograniczonym zakresie, w tym nie może oceniać zasadności odmowy uwzględnienia wniosku przez pracodawcę.

Dowiedz się więcej
,

Kolejne wielkie zmiany w prawie pracy!

9 marca 2023 r. Sejm zakończył prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, która implementuje dyrektywę UE w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy i dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Ustawa teraz czeka na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie już po 21 dniach od jej opublikowania, więc dość szybko dojdzie do znacznych zmian w Kodeksie pracy.

Dowiedz się więcej
,

Wytyczne Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dot. tematyki pracy zdalnej

Od 7 kwietnia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Niestety w wielu kwestiach wzbudzają one wątpliwości pracodawców, którzy oczekują od Ministerstwa i organów kontrolnych wyjaśnień lub doprecyzowujących przepisów wykonawczych (np. w zakresie treści świadectwa pracy). Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej właśnie ukazały się pierwsze wytyczne dotyczące pracy zdalnej według nowych zasad.

Dowiedz się więcej
, ,

Praca zdalna incydentalna – nowe rozwiązanie w Kodeksie pracy

6 lutego 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 240) została opublikowana ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona do Kodeksu pracy m.in. uregulowania dotyczące pracy zdalnej. W ten sposób ustawodawca chce dać na stałe pracodawcom i pracownikom taką możliwość uelastycznienia form wykonywania pracy, dostrzegając, że rozwiązanie wprowadzone w pandemii sprawdziło się.

Dowiedz się więcej
  • 1
  • 2