fbpx

alert prawny

Kategorie

,

ZUS zmienia swoją interpretację

Pojawił się oficjalny komunikat, w którym ZUS przyznaje, że zmienił (na korzyść pracowników) swoją oficjalną interpretację odnośnie kwestii wpływu zwolnienie z powodu siły wyższej na podstawę zasiłku chorobowego.

Dowiedz się więcej
,

Wnioski o zasiłek w podwyższonej wysokości za urlop macierzyński/rodzicielski

By skorzystać z nowego uprawnienia do zasiłku w wyższej wysokości (tj. 81,5% od 26 kwietnia 2023 r.) pewna grupa pracowników musi szybko zadziałać po wejściu w życie nowych przepisów Kodeksu pracy. Możliwość ta wynika z przepisów przejściowych ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r., więc zapoznając się z nowym brzmieniem samego Kodeksu pracy można nie mieć takiej świadomości.

Dowiedz się więcej
,

Ważny obowiązek pracodawców w związku z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r. nie tylko dokonuje znaczących zmian w samym Kodeksie pracy, ale też wprowadza obowiązek współdziałania pracodawców z pracownikami w zakresie pozyskania przez nich nowych uprawnień z obszaru dot. urlopu rodzicielskiego, na który należy zwrócić uwagę.

Dowiedz się więcej
,

Nowe stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie dotyczącym pracy zdalnej

Państwowa Inspekcja Pracy zajęła 6 kwietnia 2023 r. stanowisko w zakresie dotyczącym pracy zdalnej, przyznając, iż może skontrolować w zakresie odmowy pracy zdalnej na wniosek pracownika z tzw. uprzywilejowanej grupy (osób wskazanych w art. 67(19) § 6 Kodeksu pracy) tylko w ograniczonym zakresie, w tym nie może oceniać zasadności odmowy uwzględnienia wniosku przez pracodawcę.

Dowiedz się więcej
,

Kolejne wielkie zmiany w prawie pracy!

9 marca 2023 r. Sejm zakończył prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, która implementuje dyrektywę UE w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy i dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Ustawa teraz czeka na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie już po 21 dniach od jej opublikowania, więc dość szybko dojdzie do znacznych zmian w Kodeksie pracy.

Dowiedz się więcej
  • 1
  • 2