fbpx

alert prawny

Kategorie

,

Alert prawny ! Sygnaliści coraz bliżej !

W dniu 25 maja 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazała się kolejna wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Dowiedz się więcej
,

Wnioski o zasiłek w podwyższonej wysokości za urlop macierzyński/rodzicielski

By skorzystać z nowego uprawnienia do zasiłku w wyższej wysokości (tj. 81,5% od 26 kwietnia 2023 r.) pewna grupa pracowników musi szybko zadziałać po wejściu w życie nowych przepisów Kodeksu pracy. Możliwość ta wynika z przepisów przejściowych ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r., więc zapoznając się z nowym brzmieniem samego Kodeksu pracy można nie mieć takiej świadomości.

Dowiedz się więcej
,

Ważny obowiązek pracodawców w związku z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r. nie tylko dokonuje znaczących zmian w samym Kodeksie pracy, ale też wprowadza obowiązek współdziałania pracodawców z pracownikami w zakresie pozyskania przez nich nowych uprawnień z obszaru dot. urlopu rodzicielskiego, na który należy zwrócić uwagę.

Dowiedz się więcej
,

Nowe stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie dotyczącym pracy zdalnej

Państwowa Inspekcja Pracy zajęła 6 kwietnia 2023 r. stanowisko w zakresie dotyczącym pracy zdalnej, przyznając, iż może skontrolować w zakresie odmowy pracy zdalnej na wniosek pracownika z tzw. uprzywilejowanej grupy (osób wskazanych w art. 67(19) § 6 Kodeksu pracy) tylko w ograniczonym zakresie, w tym nie może oceniać zasadności odmowy uwzględnienia wniosku przez pracodawcę.

Dowiedz się więcej
,

Kolejne wielkie zmiany w prawie pracy!

9 marca 2023 r. Sejm zakończył prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, która implementuje dyrektywę UE w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy i dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Ustawa teraz czeka na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie już po 21 dniach od jej opublikowania, więc dość szybko dojdzie do znacznych zmian w Kodeksie pracy.

Dowiedz się więcej
,

Wytyczne Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dot. tematyki pracy zdalnej

Od 7 kwietnia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Niestety w wielu kwestiach wzbudzają one wątpliwości pracodawców, którzy oczekują od Ministerstwa i organów kontrolnych wyjaśnień lub doprecyzowujących przepisów wykonawczych (np. w zakresie treści świadectwa pracy). Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej właśnie ukazały się pierwsze wytyczne dotyczące pracy zdalnej według nowych zasad.

Dowiedz się więcej
, ,

Praca zdalna incydentalna – nowe rozwiązanie w Kodeksie pracy

6 lutego 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 240) została opublikowana ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona do Kodeksu pracy m.in. uregulowania dotyczące pracy zdalnej. W ten sposób ustawodawca chce dać na stałe pracodawcom i pracownikom taką możliwość uelastycznienia form wykonywania pracy, dostrzegając, że rozwiązanie wprowadzone w pandemii sprawdziło się.

Dowiedz się więcej
, ,

Alert prawny. Kolejna wersja projektu o zmianie ustawy Kodeks pracy już w Sejmie.

Na stronie Sejmu pod koniec października pojawiła się kolejna (miejmy nadzieję, że ostania) wersja projektu o zmianie ustawy Kodeks pracy i niektórych innych ustaw, dotycząca wprowadzenia możliwości badania trzeźwości pracowników przez pracodawcę. Projekt ten należy rozpatrywać i oceniać z uwzględnieniem jednocześnie z przygotowanym projektem rozporządzenia w tej sprawie, gdyż bez jego zapisów można by mieć znaczne wątpliwości, co do trybu postępowania w pewnych sytuacjach.

Dowiedz się więcej
, ,

Aktualizacja na dzień 03.11.2022 r.Ustawa ograniczająca wysokość cen energii elektrycznej. Alert prawny.

Prezydent RP w środę 2 listopada podpisał ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, jednak jej działanie może odnieść także skutek wsteczny – w stosunku do podmiotów opisanych w pkt. 2 i 3 poniżej, które po dniu 23 lutego 2022 r. zawarły lub zmieniły swoje umowy na sprzedaż energii elektrycznej. W takim przypadku cenę maksymalną stosuje się również do rozliczeń z tymi odbiorcami obejmujących okres od dnia zawarcia (zmiany) przez nich tej umowy do dnia 30 listopada 2022 r.

Dowiedz się więcej