fbpx
,

Alert prawny ! Sygnaliści coraz bliżej !

W dniu 25 maja 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazała się kolejna wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Najważniejszą z wprowadzonych zmian jest ustalenie, iż przepisy nakazujące pracodawcom, na których rzecz świadczy lub wykonuje pracę co najmniej 50 osób, utworzenie wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń, wejdą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia ustawy. 

W projekcie ustawy można znaleźć wyjaśnienie tej zmiany: „(…) z uwagi na upływ terminu transpozycji Dyrektywy, przyjęte rozwiązanie jest optymalną propozycją zapewniającą niezbędny dla podmiotów publicznych i prywatnych oraz organów publicznych okres na przygotowanie się do wdrożenia obowiązków nałożonych projektowaną ustawą. W konsekwencji, obowiązek ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz zewnętrznych zostanie nałożony 2 miesiące przed wejściem w życie przepisów umożliwiających dokonywanie zgłoszeń oraz wprowadzających ochronę sygnalisty.”

Oprócz powyższej zmiany wprowadzono m.in. również następujące:

  • ustalono, iż system zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych jest fakultatywnym elementem procedury, 
  • odstąpiono od ustalenia minimalnej wysokości odszkodowania o jakie może się ubiegać od zgłaszającego osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji, jednocześnie wskazując iż taki poszkodowany może się ubiegać także o zadośćuczynienie, 
  • ustalono zasady ustalania wspólnej procedury zgłoszeń dla jednostek samorządu terytorialnego, 
  • wskazano, iż organ publiczny w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, po uprawdopodobnieniu zaistnienia naruszenia, wydaje zgłaszającemu zaświadczenie potwierdzające przyznaną mu na podstawie ustawy ochronę, po odebraniu od zgłaszającego oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, iż informacja o naruszeniu prawa będąca przedmiotem zgłoszenia była prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia
  • ustalono, iż zgłoszenia zewnętrzne dotyczące przestępstw, należy zgłaszać Policji.

Szczególnie zatem z uwagi na ww. zmianę terminu wejścia w życie obowiązków wynikających z ustawy, rekomendujemy niezwłoczne podejmowanie działań, w celu utworzenia i wdrożenia wewnętrznych procedur w Państwa firmach !

W razie wątpliwości, zachęcamy do kontaktu.

autor: radca prawny Martyna Drobnicka