fbpx
,

Zapraszamy w czerwcu na szkolenia

Przed wakacyjną przerwą serdecznie zapraszamy na szkolenia, które objęte są patronatem merytorycznym naszej Kancelarii. Organizatorem szkoleń jest firma partnerska Expert Legal sp. z o.o.

Zmiany w prawie pracy 2023 – 3 rewolucyjne nowelizacje Kodeksu pracy i wynikającą z nich obowiązki pracodawcy oraz nowe uprawnienia pracownicze.

15.06.2023 r.
online
400,00 zł + VAT

Rok 2023 przyniósł nam obszerne zmiany prawa pracy. Nowe przepisy wprowadzają rewolucyjne rozwiązania prorodzicielskie i propracownicze, dają również nowe uprawnienia pracodawcom. Zmiany w Kodeksie pracy wciąż nastręczaj wątpliwości interpretacyjnych. Działy kadr, BHP a także kadra kierownicza stanęli w obliczu nowych wyzwań. Wdrożenia nowych obowiązków i procedur w praktyce jest bowiem skomplikowane i rodzi wiele pytań, obaw i wątpliwości. Obejmują one bowiem szerokie spektrum, od zmian w umowach na okres próbny i czas określony do zmian w zakresie dodatkowych urlopów, zwolnień oraz dokumentacji pracowniczej. 
Nowelizacja prawa pracy wymusza zmianę wielu wzorów dotychczasowych dokumentów i wzorów wniosków, jakie składają pracownicy, co obciąży dodatkową pracą działy Kadr i HR.
Dlatego uczestnicy szkolenia otrzymają bezpłatny dostęp do szeregu edytowalnych wzorów dokumentów z zakresu omawianych zmian.

Prowadząca szkolenie:


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – procedura od jego wszczęcia po zakończenie. 
Co dalej po zamieszczeniu ogłoszenia?

27.06.2023 r.
online
400,00 zł + VAT

Prowadzisz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale nadal jednak pojawiają się kwestie odbiegające od wypracowanego wzorca postępowania?
Czujesz się na tyle niepewnie w procedurze udzielania zamówień, że potrzebujesz wyczerpującego przejścia przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych krok po kroku?
A może chciałbyś, aby ekspert zweryfikował Twoje procedury ? 
Jesteśmy dla Ciebie – zapraszamy na szkolenie z zakresu zamówień publicznych i czynności wymaganych w procedurze udzielenia zamówienia, podczas którego poruszymy kluczowe, ale jednocześnie sprawiające i rodzące w praktyce problemy i wątpliwości, zagadnienia.
Na szkoleniu nawiążemy do aktualnego orzecznictwa i zbadamy na przykładach konkretne problemy, abyś mógł zyskać wskazówki do działania we własnym postępowaniu.
Dzięki szkoleniu utrwalisz swoją wiedzę i poszerzysz spojrzenie na niektóre tematy, unikając rutyny działania i powstania nieprawidłowości. Zamówienia publiczne to dziedzina nieustannie wymagająca głębokiej, rzeczowej wiedzy i doświadczenia.

Prowadząca szkolenie:

radca prawny Martyna Jezierska
Kancelaria KTW.Legal


Zasady zatrudniania cudzoziemców dziś i jutro. Rewolucyjne zmiany w przepisach w kontekście outsourcingu i pracy tymczasowej.

28.06.2023 r.
online
400,00 zł + VAT

Zatrudniasz cudzoziemców? A może korzystasz z usług agencji pracy lub firm outsourcingowych? 
Sprawdź jakie zasady obowiązują pracodawców w 2023 roku oraz co się zmieni w prawie najbliższym czasie! 
Już wkrótce, wraz z wejściem w życie nowej ustawy, mają pojawić się przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców, które zrewolucjonizują procedurę uzyskania legalizacji pracy cudzoziemca. Warto zapoznać się z nimi już dziś, aby we właściwy sposób zaplanować swoją politykę kadrową i przygotować się na wdrożenie zmian. 
Doświadczony Ekspert w obszarze legalnego zatrudniania cudzoziemców wyjaśni wciąż pojawiające się wątpliwości i kontrowersje, a także omówi najczęstsze przypadki popełnianych błędów.

Prowadząca szkolenie:

radca prawny Martyna Drobnicka
Kancelaria KTW.Legal


Zapobieganie dyskryminacji i mobbingowi w pracy.

29.06.2023 r.
online
400,00 zł + VAT

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracowników jest zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji. Nadal mimo to zdarza się, iż pracodawcy lub ich przedstawiciele zarządzając w sposób dość autorytarny i nie mają świadomości, iż część ich zachowań może być uznana za mobbing lub dyskryminację.
Przepisy Kodeksu pracy tymczasem zostały tak zmienione, by jak najbardziej ułatwić pracownikom dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Pracownik może dochodzić przed sądem odszkodowania z tytułu dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, a wspiera go tzw. odwrócony ciężar dowodu. Co istotne po nowelizacji Kodeksu Pracy rozwiązanie umowy o pracę nie jest warunkiem koniecznym dla roszczeń z tytułu mobbingu.
Jeżeli dochodzi do trudnych sytuacji, obecnie coraz częściej pracownicy nagrywają je i zwracają się do sądu, a to z kolei wiąże się nie tylko z odszkodowaniem finansowym, ale także uderza też w renomę pracodawcy. Jednoczenie zgodnie orzecznictwem nawet gdy doszło do mobbingu, ale pracodawca przeszkolił pracowników i posiada procedurę przeciwdziałającą zrachowaniom mobbingowym i realnie prowadził dziania prewencyjne, to może się uwolnić się od odpowiedzialności, skoro w tym zakresie dołożył należytej staranności by zapobiec niewłaściwym zachowaniom.

radca prawny Anna Wojciechowska
partner w Kancelarii KTW.Legal