fbpx

wsparcie biznesu

Kategorie

, ,

Projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

W tym tygodniu Rządowe Centrum Legislacji opublikowało pierwszy projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, stworzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ustawa ta ma zastąpić przepisy regulujące proces zatrudniania cudzoziemców, znajdujące się obecnie w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dowiedz się więcej
,

„RODO vs. USA – czy transfer danych osobowych do Stanów Zjednoczonych jest w ogóle możliwy?”

Prowadzenie działalności w środowisku on-line, w szczególności w branży e-commerce bardzo często wiąże się z przekazywaniem danych osobowych do państw trzecich, w tym do USA, choć nie zawsze przedsiębiorcy są świadomi tego faktu. Wynika to z tego, że serwery gigantów technologicznych czy też serwisów społecznościowych, na których przechowywane są dane osobowe ich użytkowników zlokalizowane są poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Taka sytuacja na gruncie RODO nazywana jest transferem danych osobowych do państw trzecich. Aby jednak transfer ten był legalny, a co za tym idzie – zachowany został wysoki poziom ochrony danych osobowych, muszą zostać spełnione dodatkowe wymogi, bowiem RODO swoją mocą nie sięga poza obszar EOG.

Dowiedz się więcej

Strategia podatkowa czyli obowiązek sprawozdawczy dużych przedsiębiorstw i podatkowych grup kapitałowych

Zgodnie z przepisem art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który wszedł w życie na początku ubiegłego roku, na podatników CIT osiągających przychody przekraczające równowartość 50 mln euro rocznie (przeliczonych na PLN) – czyli tzw. dużych podatników, których rozliczenia podatkowe są upubliczniane oraz na podatkowe grupy kapitałowe (niezależnie od wartości jej przychodów) nałożony został obowiązek sporządzania i publikowania informacji o strategii podatkowej.

Dowiedz się więcej
,

Startupy jako alternatywa dla inwestycji w czasach inflacji?

Dzisiejsza sytuacja na rynku nie rozpieszcza praktycznie nikogo. Stopy procentowe idą w górę, polski złoty traci na wartości, wartości akcji często spadają, również rynek kryptowalut odnotowuje spadki. Osoby, które szukają możliwości inwestowania swoich pieniędzy, aktualnie bardzo mocno rozglądają się na rynku nieruchomości, które wydają się w miarę stabilną możliwością lokowania pieniędzy lub ich pomnażania. Jednak z naszej perspektywy, jako doradców prawnych przy różnych projektach inwestycyjnych, obserwujemy również zainteresowanie możliwościami inwestycji w startupy.

Dowiedz się więcej
,

Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i na co zwrócić uwagę? – cz. III

Zazwyczaj logo nie jest tworzone przez zgłaszającego, a przez grafików czy inne podmioty, którym zgłaszający zlecił jego wykonanie. W takim przypadku należy pamiętać o uregulowaniu kwestii dotyczących przejścia majątkowych praw autorskich do stworzonego dzieła oraz o zapisach dotyczących niewykonywania przez autora autorskich praw osobistych. Nie regulując powyższych kwestii można narazić się na ryzyko uzyskania decyzji odmawiającej udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Uprawniony z tytułu praw autorskich do znaku będzie mógł zażądać zaprzestania naruszeń i złożyć sprzeciw wobec jego rejestracji.

Dowiedz się więcej
,

Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i na co zwrócić uwagę? – cz. II

Kontynuując tematykę dotyczącą rejestracji znaku w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej należy zwrócić uwagę, na fakt, iż pomimo, że dane oznaczenie może być znakiem towarowym zgodnie z art. 120 pwp, nie oznacza, iż zostanie ono zarejestrowane. Mogą bowiem wystąpić bezwzględne (badane przez UPRP z urzędu) lub względne przeszkody (podnoszone w sprzeciwie przez osoby trzecie), uniemożliwiające udzielenie prawa ochronnego. Wczesne wykrycie istnienia przeszkód może pozwolić na dokonanie odpowiednich modyfikacji i uchronienie oznaczenia przed odmową rejestracji.

Dowiedz się więcej
,

Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i na co zwrócić uwagę? – cz. I

Znaki towarowe stanowią ważny składnik majątkowy każdego przedsiębiorstwa. Służą do identyfikacji produktów danego podmiotu. Nie zapewniając swoim znakom towarowym odpowiedniej ochrony prawnej, przedsiębiorcy narażają się na używanie i czerpanie korzyści z ich praw własności intelektualnej przez podmioty trzecie. Zwlekanie z rejestracją znaku może wywołać negatywne skutki dla przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł stanowi wstęp do serii artykułów przybliżających problematykę rejestracji znaku towarowego na terytorium Polski, czyli w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

Dowiedz się więcej