fbpx

obsługa przemysłu

Kategorie

,

Pisemność oczami zamówień publicznych

Prawo Zamówien Publicznych (dalej PZP)posługuje się pojęciem “pisemności”, które często mylone jest z “formą pisemną” w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Czy w ogóle może rodzić wątpliwość forma oświadczenia w zamówieniach publicznych, jeżeli przepisy ustawy wymagają złożenia pisemnego oświadczenia? Okazuje się, że tak. Jeśli jesteś wykonawcą składającym oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł z pewnością miałeś dylemat w jakiej formie, postaci złożyć dokumenty lub oświadczenia i jakich podpisów użyć. Mając zatem na względzie wątpliwości wykonawców i problemy z jakimi się borykają, przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek.

Dowiedz się więcej
,

Rażąco niska cena – obowiązki i ryzyka zamawiającego i wykonawcy

Z niniejszego artykułu pokrótce dowiesz się jako zamawiający, czy zawsze powstaje po Twojej stronie obowiązek wezwania wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny lub kosztu, jak prawidłowo formułować takie wezwania, a także jak zmienia się ciężar obowiązków poszczególnych podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, gdy wezwanie zostanie wystosowane. Jako wykonawca z kolei dowiesz się, czym kierować się przygotowując dla zamawiającego stosowną odpowiedź oraz na co zwrócić uwagę weryfikując oferty konkurencji. Oczywiście, każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie.

Dowiedz się więcej
,

Solidarna odpowiedzialność zamawiającego w umowie o roboty budowlane, czyli na co podwykonawca musi zwrócić uwagę, żeby uzyskać wynagrodzenie?

Wielokrotnie zdarza się, że proces budowlany napotyka problemy na etapie realizacji, podczas gdy w procesie zaangażowane zostały już środki inwestora, a generalny wykonawca i podwykonawcy rozpoczęli prace. Nierzadko, problem ten wynika z braku płynności finansowej generalnego wykonawcy, który opóźnia się w zapłacie należności wobec podwykonawców, co rzutuje na ich zobowiązania, choćby wobec pracowników czy dostawców.

Dowiedz się więcej
,

Moratorium (czyli odroczenie) obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości – co to oznacza w praktyce

Przepisy Prawa upadłościowego (dalej „Pr.U.”) w bardzo formalistyczny sposób określają czas, w którym dłużnik, mający kłopoty z regulowaniem swoich długów musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo upadłościowe, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

Dowiedz się więcej
,

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest cyklicznym obowiązkiem nałożonym na duże podmioty. W artykule przedstawiamy, na czym polega audyt energetyczny, kto jest tym obowiązkiem objęty (oraz w jaki sposób można go uniknąć) i jakie kary grożą za jego niewypełnienie. Wyjaśniamy także różnicę pomiędzy audytem energetycznym przedsiębiorstwa a audytem efektywności energetycznej.

Dowiedz się więcej