fbpx

prawo pracy

Kategorie

Outsourcing, outstaffing czy bodyleasing – jak działać legalnie? 

W poprzednim artykule dotyczącym zatrudniania zewnętrznego wskazaliśmy na rozwiązanie, jakim jest outsourcing procesowy. Jedynie prawidłowo stosowany, stanowi alternatywę dla pracy tymczasowej. Na rynku pojawiają się jednak także inne metody zatrudnienia – na czym polegają i czy można je stosować? 

Dowiedz się więcej

Ustalenie ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego – czyli do kogo i według jakich zasad odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne

Swobodny przepływ pracowników, przekładający się na ich mobilność jest gwarantowaną wartością traktatową Unii Europejskiej. Jednakże świadczenie pracy w dwóch lub kilku państwach członkowskich, długotrwałe delegowanie pracowników do pracy w innym kraju UE, czy też coraz popularniejsza praca zdalna pracowników, mogą przyczynić się do konieczności ustalenia ustawodawstwa właściwego w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Dowiedz się więcej
,

Konsekwencje odwołania stanu zagrożenia epidemicznego dla legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terenie RP.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego, przewidywane na 1 lipca 2023 r. wpłynie na ustanie obowiązywania regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawą covidową).

Dowiedz się więcej

Praca tymczasowa a outsourcing – porównanie sposobów na zatrudnienie zewnętrzne personelu

Zatrudnianie zewnętrzne personelu to rozwiązanie stale zyskujące coraz to nowych zwolenników. Polega na pozyskaniu personelu przez pracodawcę, jednak nie w formie jego bezpośredniego zatrudnienia a skorzystania z pomocy w tym zakresie czy to agencji pracy tymczasowych, oferujących pracę pracowników tymczasowych czy specjalistycznych firm oferujących kompleksową realizację zleconej usługi.

Dowiedz się więcej
,

Wnioski o zasiłek w podwyższonej wysokości za urlop macierzyński/rodzicielski

By skorzystać z nowego uprawnienia do zasiłku w wyższej wysokości (tj. 81,5% od 26 kwietnia 2023 r.) pewna grupa pracowników musi szybko zadziałać po wejściu w życie nowych przepisów Kodeksu pracy. Możliwość ta wynika z przepisów przejściowych ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r., więc zapoznając się z nowym brzmieniem samego Kodeksu pracy można nie mieć takiej świadomości.

Dowiedz się więcej
,

Ważny obowiązek pracodawców w związku z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r. nie tylko dokonuje znaczących zmian w samym Kodeksie pracy, ale też wprowadza obowiązek współdziałania pracodawców z pracownikami w zakresie pozyskania przez nich nowych uprawnień z obszaru dot. urlopu rodzicielskiego, na który należy zwrócić uwagę.

Dowiedz się więcej
,

Nowe stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie dotyczącym pracy zdalnej

Państwowa Inspekcja Pracy zajęła 6 kwietnia 2023 r. stanowisko w zakresie dotyczącym pracy zdalnej, przyznając, iż może skontrolować w zakresie odmowy pracy zdalnej na wniosek pracownika z tzw. uprzywilejowanej grupy (osób wskazanych w art. 67(19) § 6 Kodeksu pracy) tylko w ograniczonym zakresie, w tym nie może oceniać zasadności odmowy uwzględnienia wniosku przez pracodawcę.

Dowiedz się więcej