fbpx
,

Nowe stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie dotyczącym pracy zdalnej

Państwowa Inspekcja Pracy zajęła 6 kwietnia 2023 r. stanowisko w zakresie dotyczącym pracy zdalnej, przyznając, iż może skontrolować w zakresie odmowy pracy zdalnej na wniosek pracownika z tzw. uprzywilejowanej grupy (osób wskazanych w art. 67(19) § 6 Kodeksu pracy) tylko w ograniczonym zakresie, w tym nie może oceniać zasadności odmowy uwzględnienia wniosku przez pracodawcę.

PIP przyznaje, że:

Pracodawca może nie uwzględnić takiego wniosku, gdy wykonywanie pracy zdalnej nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Dodatkowo pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika. Inspektor pracy skontroluje, czy pracodawca poinformował pracownika o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku oraz czy dokonał tego w ustawowym terminie i w razie naruszenia ww. przepisu skieruje do pracodawcy wystąpienie. Inspektor pracy nie jest uprawniony do analizy i oceny zasadności odmowy przez pracodawcę uwzględnienia wniosku uprawnionego pracownika, ponieważ przyczyny odmowy są związane z organizacją pracy lub rodzajem pracy, a te kwestie mieszczą się wyłącznie w zakresie uprawnień organizacyjnych pracodawcy. W razie sporu, w tym zakresie stanowisko może zająć sąd.