fbpx
,

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w prostą spółkę akcyjną – czy warto ?

Obecnie wielu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą rozważa zmianę swojej formy organizacyjno-prawnej. W gruncie rzeczy taka zmiana nie tylko pozytywnie wpływa na dalszy rozwój biznesu w aspekcie skalowania rozmiarów jej działalności, lecz dodatkowo umożliwia ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania. Jedną z możliwości w zakresie zmiany formy prowadzonej działalności jest przekształcenie osobiście prowadzonej działalności gospodarczej (JDG) w jednoosobową spółkę kapitałową, w tym zwłaszcza prostą spółkę akcyjną. Warto zastanowić się jak w praktyce wygląda proces przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w prostą spółkę akcyjną.

Jak krok po kroku wygląda przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w prostą spółkę akcyjną?

Procedura przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową została uregulowana w odpowiednich przepisach kodeksu spółek handlowych tj. art. 551 – 570 oraz art. 5841 – 58413. Zaś sama procedura takiego przekształcenia składa się z kilkuetapowego sformalizowanego procesu, który z asystą specjalisty z Kancelarii można jednak płynnie przeprowadzić. Na marginesie warto zaznaczyć, że niewątpliwą korzyścią prostej spółki akcyjnej jest wysokość kapitału akcyjnego na minimalnym poziomie wynoszącym 1 zł, co czyni ją znacznie łatwiej dostępną niż spółkę akcyjną, której kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 100.000 zł.

Przekształcenie w prostą spółkę akcyjną – na co zwrócić uwagę?

Przekształcenie jednoosobowej działalności w prostą spółkę akcyjną nie oznacza, że spółka poosiada całkowitą dowolność w wyborze firmy (nazwy). Jeżeli zmiana firmy (nazwy) przedsiębiorcy w związku z przekształceniem nie polega jedynie na dodaniu informacji o formie prawnej (“P.S.A.”), spółka przez co najmniej rok od przekształcenia będzie miała obowiązek podawania w nawiasie dawnej nazwy.

Warto również zaznaczyć, iż samo przekształcenie w inną formę prawną nie oznacza automatycznie umorzenia czy restrukturyzacji istniejącego zadłużenia. Zgodnie bowiem z art. 58413 kodeksu spółek handlowych przedsiębiorca przekształcany odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania zaciągnięte w toku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez okres 3 lat od dnia przekształcenia.

Jakie będą skutki przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w prostą spółkę akcyjną?

Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru. W tym względzie będziemy mieli do czynienia zasadniczo z sukcesją generalną, zatem w praktyce nowopowstała prosta spółka akcyjna przejmuje wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy, w tym co do zasady zezwolenia, koncesje oraz ulgi, chyba że ustawa lub decyzja administracyjna stanowi inaczej. Co istotne, nie ma potrzeby zawierania nowych umów z kontrahentami lub pracownikami. Ciągłość następuje też na drodze procesowej oraz prawnopodatkowej, przy czym należy pamiętać, iż zmiana formy prawnej pociąga za sobą pewne skutki podatkowe (m.in. spółka nie płaci PIT, ale CIT). Sam proces przekształcania w prostą spółkę akcyjną może trwać nawet kilka miesięcy.

Dlaczego warto rozważyć przekształcenie właśnie w prostą spółkę akcyjną?

Niewątpliwą zaletą wyboru prostej spółki akcyjnej jako docelowej formy prawnej jest możliwość wdrożenia przez nią programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników takiego jak ESOP (ang. Employee Stock Option Plan). Program ESOP umożliwia przydzielenie pracownikom czy współpracownikom akcji spółki, co pozwoli kluczowym pracownikom czy współpracownikom wejść do grona współwłaścicieli spółki. Dodatkowo zaprojektowanie takiego programu można komunikować jako forma gratyfikacji i docenienia pracy i wkładu w rozwój biznesu przydzielanej oprócz podstawowego wynagrodzenia lub premii.

ESOP pozwala na utrzymanie w firmie pracowników o kluczowym znaczeniu dla rozwoju biznesu, np. pracowników IT, managerów, specjalistów ds. sprzedaży. Wśród zalet takiego rozwiązania warto wymienić przede wszystkim:zwiększenie motywacji i efektywności specjalistów w działanie spółki, gdyż „wypracowanie” udziałów ma większą wartość aniżeli regularna pensja;

  • zwiększenie motywacji i efektywności specjalistów w działanie spółki, gdyż „wypracowanie” udziałów ma większą wartość aniżeli regularna pensja;
  • komunikację spółki jako nowoczesnej, stosującej innowacyjne sposoby wynagradzania swoich pracowników i współpracowników.

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie nie tylko w całym procesie przekształcenia, ale również  w przygotowaniu zarówno regulaminów programu ESOP/MSOP, jak i umów przystąpienia zawieranych między pracownikami a spółką.

autor: aplikant radcowski Jakub Zamojski