fbpx
,

Wnioski o zasiłek w podwyższonej wysokości za urlop macierzyński/rodzicielski

By skorzystać z nowego uprawnienia do zasiłku w wyższej wysokości (tj. 81,5% od 26 kwietnia 2023 r.) pewna grupa pracowników musi szybko zadziałać po wejściu w życie nowych przepisów Kodeksu pracy. Możliwość ta wynika z przepisów przejściowych ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r., więc zapoznając się z nowym brzmieniem samego Kodeksu pracy można nie mieć takiej świadomości.

Zarówno:

  • te osoby, które w dniu 26 kwietnia 2023 r. pobierają zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego,
  • jak i ci, którzy przed 26 kwietnia 2023 r. złożyli wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, ale nie rozpoczęli jeszcze pobierania tego zasiłku w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, 

mogą nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości określonej w nowelizacji (81,5% od 26 kwietnia 2023 r., zamiast 80%), ale tylko jeśli złożą w terminie 21 dni od 26 kwietnia 20234 r. (czyli do 17 maja 2023 r.) wniosek o ustalenie nowej wysokości zasiłku. 

W razie złożenia w terminie takiego wniosku zasiłek w zmienionej (podwyższonej) wysokości przysługuje przez okres od 26 kwietnia 2023 r.  do końca okresu odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. 

Jeżeli ubezpieczony nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 2, korzysta z zasiłku macierzyńskiego na zasadach dotychczasowych., zatem bez ww. wniosków, złożonych do (najpóźniej) 17 maja 2023 r. nie dojdzie do zwiększania wysokości zasiłku do 81,5% od 26 kwietnia 2023 r.

Wskazana jest tutaj aktywność i złożenie wniosku (choć dla niektórych osób mogą być to nieznaczne kwoty, jeśli np. właśnie 26 kwietnia 2023 r. lub kilka dni później skończą ww. urlop).

O tym, że (zgodnie z art. 30 i 31 ww. ustawy, a więc przepisów przejściowych) pracodawcy winni niezwłocznie  zwrócić dotychczas złożone wnioski pisaliśmy w naszym poprzednim alercie prawnym: Ważny obowiązek pracodawców w związku z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy – KTW Legal.

Na stronie naszego partnera – firmy Expert.Legal , możecie Państwo bezpłatnie pobrać przygotowane przez naszych specjalistów niezbędne dokumenty:

autor: radca prawny Anna Wojciechowska