fbpx

Nie tracimy czujności – czy to już rzeczywiście ostatnie zmiany projektu o sygnalistach?

W dniu 1.08 na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejny projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, z 12 lipca 2023 r. Jednocześnie etap prac nad ustawa przesunął się do Komisji Prawniczej.

Zmiany, których tym projektem dokonano, są w głównej mierze kosmetyczne. 

To co jednak istotnie zmieniło treść projektu to: 

  1. rozszerzenie stosowania ustawy o kolejny krąg osób fizycznych, będących funkcjonariuszami, t.j. o funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, którzy informację o naruszeniu prawa uzyskali w kontekście związanym z pełnioną funkcją;
  2. wydłużenie okresu na wdrożenie procedury zgłoszeń naruszeń prawa do 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

ustawa w zakresie konieczności wdrożenia procedury miała wejść w życie w dniu następującym po dniu jej ogłoszenia. 

14 dni to jednak nadal niewiele – niezmiennie rekomendujemy zatem przygotowanie się do wejścia w życie ustawy z wyprzedzeniem – tym bardziej, iż jak pokazała praktyka wielu państw, procedury zgłoszeń naruszeń prawa mogą przynieść wiele korzyści Państwa przedsiębiorstwom. 

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu i nadal trzymamy rękę na pulsie w tym temacie.

autor: radca prawny Martyna Drobnicka