fbpx
,

ZUS zmienia swoją interpretację

Pojawił się oficjalny komunikat, w którym ZUS przyznaje, że zmienił (na korzyść pracowników) swoją oficjalną interpretację odnośnie kwestii wpływu zwolnienie z powodu siły wyższej na podstawę zasiłku chorobowego.

Chodzi o sytuację, gdy zwolnienie to wystąpiło w okresie 12 miesięcy np. przed chorobą pracownika i trzeba je uwzględnić przy ustalaniu, ile ma wynieść wysokość wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Wcześniej ZUS uznawał, że w przypadku pracownika, który korzystał z tego zwolnienia, podstawę wymiaru świadczeń chorobowych stanowi wynagrodzenie w kwocie faktycznie wypłaconej bez uzupełniania. Teraz jednak, zapewne wobec odmiennego zdania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przyjął korzystniejszą wykładnię – do której płatnicy winni się także zastosować.

To jednak także oznacza, że mogło dojść do sytuacji, gdy dotychczas pracownikom wypłacano świadczenia w zaniżonej wysokości. Tutaj za działanie wg. wcześniejszej interpretacji płatnik-pracodawca nie może zostać ukarany żadną karą, natomiast pracownicy mogą oczywiście kierować do pracodawcy lub do ZUS wnioski o przeliczenie podstawy, która wcześniej, z uwagi na odmienną interpretację ZUS, została zaniżona.

Link do komunikatu: 

https://www.zus.pl/-/%E2%80%9Esi%C5%82a-wy%C5%BCsza-zasady-uzupe%C5%82nienia-wynagrodzenia-pracownika