fbpx

Newsy

Informacje prawne, artykuły, porady.

Kategorie

Co możesz zrobić, kiedy dłużnik spóźnia się z płatnością?

Zjawiskiem niestety powszechnie występującym w obrocie gospodarczym, niezależnie od branży, jest opóźnianie się przez jego uczestników w terminowym regulowaniu swoich zobowiązań względem pozostałych podmiotów.

Dowiedz się więcej
, ,

Czy zawsze jesteśmy związani NDA?

Na fali ostatnich wydarzeń dotyczących Pandora Gate pojawiły się niepokojące głosy dotyczące tego, w jaki sposób interpretowane są postanowienia wynikające z popularnych „NDA’ek”, czyli umów o zachowaniu poufności. Jedna z influencerek twierdziła, że nie może ujawnić informacji dotyczących prawdopodobnego popełnienia przestępstw o charakterze pedofilskim, ponieważ te informacje są właśnie chronione umową NDA. Postanowiliśmy, że napiszemy artykuł, w którym wyjaśnimy czym jest NDA, w jakim zakresie obowiązuje on strony i przede wszystkim, czy faktycznie jest tak, że jeśli podpiszemy NDA to nigdy nie możemy ujawnić żadnych informacji objętych umową?

Dowiedz się więcej
,

Pisemność oczami zamówień publicznych

Prawo Zamówien Publicznych (dalej PZP)posługuje się pojęciem “pisemności”, które często mylone jest z “formą pisemną” w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Czy w ogóle może rodzić wątpliwość forma oświadczenia w zamówieniach publicznych, jeżeli przepisy ustawy wymagają złożenia pisemnego oświadczenia? Okazuje się, że tak. Jeśli jesteś wykonawcą składającym oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł z pewnością miałeś dylemat w jakiej formie, postaci złożyć dokumenty lub oświadczenia i jakich podpisów użyć. Mając zatem na względzie wątpliwości wykonawców i problemy z jakimi się borykają, przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek.

Dowiedz się więcej

Ustalenie ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego – czyli do kogo i według jakich zasad odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne

Swobodny przepływ pracowników, przekładający się na ich mobilność jest gwarantowaną wartością traktatową Unii Europejskiej. Jednakże świadczenie pracy w dwóch lub kilku państwach członkowskich, długotrwałe delegowanie pracowników do pracy w innym kraju UE, czy też coraz popularniejsza praca zdalna pracowników, mogą przyczynić się do konieczności ustalenia ustawodawstwa właściwego w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Dowiedz się więcej
, ,

Czy każdy wyciek danych uzasadnia nałożenie sankcji administracyjnych określonych w przepisach RODO?

09 lutego 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie Morele.net (sygn. akt: III OSK 3945/21), w którym uchylił decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakładającą administracyjną karę pieniężną na Morele.net oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalający skargę na powyższą decyzję.

Dowiedz się więcej

Problemy z nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia przez pracownika  

Ostatnio coraz częściej zdarza się, że pracownik, najczęściej chcąc podjąć szybko inne zatrudnienie, proponuje pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron ze skutkiem natychmiastowym, a gdy nie uzyska zgody na taką ofertę, wtedy składa pracodawcy nagle oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia i przestaje już pojawiać się w pracy. Jak wówczas ma postąpić pracodawca, czy może się bronić przed takim postępowaniem lub wyciągnąć wobec takiego pracownika jakieś konsekwencje? 

Dowiedz się więcej