fbpx

Newsy

Informacje prawne, artykuły, porady.

Kategorie

Przeniesienie autorskich praw majątkowych

Jedną z cech autorskich praw majątkowych jest możliwość rozporządzania nimi – czyli przenoszenia ich na inne osoby. Dlatego spotkamy się z umowami dotyczącymi korzystania z autorskich praw majątkowych (tzw. licencja) oraz z umowami o przeniesienie autorskich praw majątkowych, które będą tematem tego artykułu.

Dowiedz się więcej

Fundacja rodzinna jako odpowiedź na problemy z sukcesją przedsiębiorstw rodzinnych

W Polsce zdecydowana większość przedsiębiorstw to firmy rodzinne. Stąd prędzej czy później przedsiębiorcy będą zmuszeni rozwiązać problem związany z przekazaniem zgromadzonego majątku swoim następcom prawnym. Dlatego też, problem sukcesji wydaje się kluczowym wyzwaniem, z którym muszą się zmierzyć polscy przedsiębiorcy, a niewątpliwie wprowadzenie przez ustawodawcę nowej instytucji jaką jest fundacja rodzinna pozwoli zbudować stabilne fundamenty pod kontynuację biznesu i ochronę majątku prowadzoną przez kilka pokoleń do przodu.

Dowiedz się więcej

Czym jest fundacja rodzinna? Kto i w jakim celu może ją założyć?

22 maja 2023 r. zakończyło się oczekiwanie na wejście w życie ustawy o fundacji rodzinnej. Choć praktyka najbliższych lat pokaże nam, czy nowe rozwiązanie spełni oczekiwania przedsiębiorców i zyska na popularności, to już od niedawna można w Polsce rejestrować pierwsze fundacje rodzinne, oparte o nowe przepisy. W dzisiejszym artykule przedstawiamy podstawowe informacje na temat tej instytucji - kto i w jakim celu może założyć fundację rodzinną oraz jakie warunki musi przy tym spełnić.

Dowiedz się więcej

Nowe zasady opodatkowania spółek holdingowych

1 stycznia 2022 r. weszły w życie zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulujące opodatkowanie tzw. holdingów. Na początku bieżącego roku ustawodawca wprowadził kolejne modyfikacje tych przepisów, które znacznie zwiększyły atrakcyjność polskich spółek holdingowych. Dzięki nim możliwe jest obecnie nie tylko skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania sprzedaży udziałów, ale i zastosowanie pełnego zwolnienia dla otrzymywanych dywidend.

Dowiedz się więcej
,

Konsekwencje odwołania stanu zagrożenia epidemicznego dla legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terenie RP.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego, przewidywane na 1 lipca 2023 r. wpłynie na ustanie obowiązywania regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawą covidową).

Dowiedz się więcej

Ulga na złe długi – brak podatku od niezapłaconych faktur

Jakiś czas temu ustawodawca wprowadził do naszego porządku prawnego mechanizm funkcjonujący zarówno na gruncie PIT jak i VAT, a umożliwiający korygowanie rozliczeń podatkowych związanych z fakturami, które nie zostały uregulowane przez dłużników. Poniżej opisujemy ogólne zasady i warunki skorzystania z tej ulgi z perspektywy wierzyciela, który nie otrzymał należności za wykonaną usługę lub dostarczony produkt.

Dowiedz się więcej
,

Lokalizacja sieci przesyłowych na nieruchomościach

Bez sprawnie działających sieci przesyłowych współczesne państwo właściwie nie mogłoby funkcjonować. Niemożliwa byłaby bowiem sprawna dystrybucja nośników energii (prądu czy gazu), doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków, znacznie utrudnione byłoby też świadczenie usług telekomunikacyjnych. Jednocześnie, ze względu na swój charakter, sieci przesyłowe powodują i będą powodować konflikty, przede wszystkim na styku przedsiębiorcy przesyłowi – właściciele nieruchomości.

Dowiedz się więcej

Praca tymczasowa a outsourcing – porównanie sposobów na zatrudnienie zewnętrzne personelu

Zatrudnianie zewnętrzne personelu to rozwiązanie stale zyskujące coraz to nowych zwolenników. Polega na pozyskaniu personelu przez pracodawcę, jednak nie w formie jego bezpośredniego zatrudnienia a skorzystania z pomocy w tym zakresie czy to agencji pracy tymczasowych, oferujących pracę pracowników tymczasowych czy specjalistycznych firm oferujących kompleksową realizację zleconej usługi.

Dowiedz się więcej