fbpx

Newsy

Informacje prawne, artykuły, porady.

Kategorie

,

Finansowanie przez pracodawcę składki ubezpieczeniowej pracowników a zwolnienie z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej

W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

Dowiedz się więcej
,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych utrzymana. Bank zobowiązany do zapłaty kary.

Bank, wobec którego skierowana została decyzja, korzystając z usług operatora pocztowego, przesłał dokumenty klienta, które następnie zostały zagubione w doręczeniu. Po przeprowadzeniu analizy ryzyka, uznano, że naruszenie nie powoduje konieczności zgłoszenia organowi nadzoru, czyli Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dowiedz się więcej
,

„RODO vs. USA – czy transfer danych osobowych do Stanów Zjednoczonych jest w ogóle możliwy?”

Prowadzenie działalności w środowisku on-line, w szczególności w branży e-commerce bardzo często wiąże się z przekazywaniem danych osobowych do państw trzecich, w tym do USA, choć nie zawsze przedsiębiorcy są świadomi tego faktu. Wynika to z tego, że serwery gigantów technologicznych czy też serwisów społecznościowych, na których przechowywane są dane osobowe ich użytkowników zlokalizowane są poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Taka sytuacja na gruncie RODO nazywana jest transferem danych osobowych do państw trzecich. Aby jednak transfer ten był legalny, a co za tym idzie – zachowany został wysoki poziom ochrony danych osobowych, muszą zostać spełnione dodatkowe wymogi, bowiem RODO swoją mocą nie sięga poza obszar EOG.

Dowiedz się więcej

Strategia podatkowa czyli obowiązek sprawozdawczy dużych przedsiębiorstw i podatkowych grup kapitałowych

Zgodnie z przepisem art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który wszedł w życie na początku ubiegłego roku, na podatników CIT osiągających przychody przekraczające równowartość 50 mln euro rocznie (przeliczonych na PLN) – czyli tzw. dużych podatników, których rozliczenia podatkowe są upubliczniane oraz na podatkowe grupy kapitałowe (niezależnie od wartości jej przychodów) nałożony został obowiązek sporządzania i publikowania informacji o strategii podatkowej.

Dowiedz się więcej
,

Startupy jako alternatywa dla inwestycji w czasach inflacji?

Dzisiejsza sytuacja na rynku nie rozpieszcza praktycznie nikogo. Stopy procentowe idą w górę, polski złoty traci na wartości, wartości akcji często spadają, również rynek kryptowalut odnotowuje spadki. Osoby, które szukają możliwości inwestowania swoich pieniędzy, aktualnie bardzo mocno rozglądają się na rynku nieruchomości, które wydają się w miarę stabilną możliwością lokowania pieniędzy lub ich pomnażania. Jednak z naszej perspektywy, jako doradców prawnych przy różnych projektach inwestycyjnych, obserwujemy również zainteresowanie możliwościami inwestycji w startupy.

Dowiedz się więcej
,

Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i na co zwrócić uwagę? – cz. III

Zazwyczaj logo nie jest tworzone przez zgłaszającego, a przez grafików czy inne podmioty, którym zgłaszający zlecił jego wykonanie. W takim przypadku należy pamiętać o uregulowaniu kwestii dotyczących przejścia majątkowych praw autorskich do stworzonego dzieła oraz o zapisach dotyczących niewykonywania przez autora autorskich praw osobistych. Nie regulując powyższych kwestii można narazić się na ryzyko uzyskania decyzji odmawiającej udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Uprawniony z tytułu praw autorskich do znaku będzie mógł zażądać zaprzestania naruszeń i złożyć sprzeciw wobec jego rejestracji.

Dowiedz się więcej