fbpx

Newsy

Informacje prawne, artykuły, porady.

Kategorie

,

Kolejne wielkie zmiany w prawie pracy!

9 marca 2023 r. Sejm zakończył prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, która implementuje dyrektywę UE w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy i dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Ustawa teraz czeka na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie już po 21 dniach od jej opublikowania, więc dość szybko dojdzie do znacznych zmian w Kodeksie pracy.

Dowiedz się więcej
,

Ustawodawczy rollercoaster, czyli o tym, czy branża wod.-kan. może w końcu odetchnąć pełną piersią.

Osoby zajmujące się tematyką zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w szczególności, te, które zawodowo są związane z zarządzaniem spółkami wodociągowymi, ich finansami lub obsługą prawną, mogły w pewnych okresach obserwować u siebie wzmożone bicie serca, skrócony oddech, czy problemy ze snem… Najczęściej wszystkie te problemy pojawiały się, gdy przedsiębiorstwo wod.-kan. było zobowiązane do opracowania nowych taryf, od wysokości których zależało przecież bardzo wiele – stopień realizacji nowych inwestycji i remontów określonych w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji, możliwość wprowadzenia podwyżek wynagrodzenia, wymiana parku maszynowego, czy inwestycje w dziedzinie IT.

Dowiedz się więcej
,

Wytyczne Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dot. tematyki pracy zdalnej

Od 7 kwietnia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Niestety w wielu kwestiach wzbudzają one wątpliwości pracodawców, którzy oczekują od Ministerstwa i organów kontrolnych wyjaśnień lub doprecyzowujących przepisów wykonawczych (np. w zakresie treści świadectwa pracy). Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej właśnie ukazały się pierwsze wytyczne dotyczące pracy zdalnej według nowych zasad.

Dowiedz się więcej
, ,

Praca zdalna incydentalna – nowe rozwiązanie w Kodeksie pracy

6 lutego 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 240) została opublikowana ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona do Kodeksu pracy m.in. uregulowania dotyczące pracy zdalnej. W ten sposób ustawodawca chce dać na stałe pracodawcom i pracownikom taką możliwość uelastycznienia form wykonywania pracy, dostrzegając, że rozwiązanie wprowadzone w pandemii sprawdziło się.

Dowiedz się więcej