fbpx

Fundacja rodzinna jako doskonałe narzędzie prawne do inwestycji i pomnażania majątku rodzinnego

W obecnych czasach, patrząc na wymagania naszych Klientów, kluczową kwestią jest zapewnienie trwałości ich majątku, nie tyle w zakresie przekazania przedsiębiorstwa kolejnym pokoleniom, lecz efektywnych i w pełni legalnych sposobów na inwestowanie zgromadzonych środków finansowych w różne instrumenty inwestycyjne przy wykorzystaniu korzyści podatkowych wynikających z przepisów prawa.

Interesującym podmiotem prawnym, który może spełniać wskazane powyżej kryteria jest fundacja rodzinna – nowa instytucja dopiero co wprowadzona do polskiego porządku prawnego, a już zyskującej szerokie zainteresowanie nie tylko wśród polskich przedsiębiorców, ale również wśród międzynarodowych spółek, chcących poszerzać swoje spectrum inwestycyjne w Polsce.

Fundacja rodzinna nie tylko ma za zadanie zarządzać majątkiem przedsiębiorstwa rodzinnego i zapewnić sukcesję działalności biznesowej, ale przede wszystkim zachęca do reinwestowania zgromadzonych środków finansowych w różne instrumenty inwestycyjne generujące wzrost kapitału, a przez co dochodu samej fundacji rodzinnej przy licznych benefitach na gruncie podatku CIT.

Do grona cieszących się największą popularnością wśród aktywów majątkowych wniesionych przez naszych Klientów oprócz środków pieniężnych należą: nieruchomości, udziały lub akcje w spółkach kapitałowych. Na tym tle warto pamiętać, że inwestycja w nieruchomości umożliwia nie tylko zabezpieczenie kapitału i jego wzrost w czasie, ale także regularne generowanie przychodów, głównie poprzez wynajem lub dzierżawę. Z kolei szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych umożliwia fundacji rodzinnej również kupowanie i sprzedawanie papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i podobnych praw.

Z naszych doświadczeń obejmujących wsparcie prawne i podatkowe przy projektach dotyczących fundacji rodzinnych wynika, że inwestycje naszych Klientów nastawione są na długoterminowe generowanie wzrostu pierwotnie wprowadzonego majątku, a ich głównym celem jest zabezpieczenie i pomnażanie majątku dla przyszłych pokoleń.

Podsumowując, fundacja rodzinna jest dla Ciebie rozwiązaniem, jeżeli:

  • pragniesz stworzyć strukturę, której celem jest zabezpieczenie istotnych składników majątku prywatnego oraz jego ochrona na przyszłość,
  • dążysz do zapewnienia ciągłości swojej działalności gospodarczej,
  • chcesz uniknąć rozdrobnienia majątku przy planowaniu sukcesji,
  • szukasz optymalnego i w pełni legalnego narzędzia umożliwiającego akumulacje i reinwestowanie kapitału.

Zespół specjalistów w ramach KTW.Legal zapewnia wsparcie w zakresie: przygotowania i wdrożenia strategii alokacji aktywów, weryfikacji i przygotowania procedury zgód korporacyjnych w razie wniesienia akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych, przygotowaniem założeń sukcesji w ramach fundacji rodzinnej, stworzenia kompleksowej dokumentacji związanej z założeniem i zarejestrowaniem fundacji rodzinnej, przeprowadzenia postępowania rejestrowego, a także bieżącej obsługi prawno-podatkowej fundacji rodzinnej, w tym również pomoc w przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli okresowej w ramach audytu.

autor: aplikant radcowski Jakub Zamojski