fbpx
, ,

Alert prawny. Kolejna wersja projektu o zmianie ustawy Kodeks pracy już w Sejmie.

Na stronie Sejmu pod koniec października pojawiła się kolejna (miejmy nadzieję, że ostania) wersja projektu o zmianie ustawy Kodeks pracy i niektórych innych ustaw, dotycząca wprowadzenia możliwości badania trzeźwości pracowników przez pracodawcę. Projekt ten należy rozpatrywać i oceniać z uwzględnieniem jednocześnie z przygotowanym projektem rozporządzenia w tej sprawie, gdyż bez jego zapisów można by mieć znaczne wątpliwości, co do trybu postępowania w pewnych sytuacjach.

Kluczowe kwestie

Kluczowym jest to, że:

  • pracodawca będzie mógł prowadzić kontrole nie tylko w razie podejrzenia stawienia się pracy w stanie po użyciu alkoholu, ale także 
  • wykonywać kontrole prewencyjne, 
  • jak i dotyczące pracowników znajdujących się w stanie po użyciu substancji działającej podobnie do alkoholu (w tym narkotyków, dopalaczy itp.). 
Kiedy spodziewać się zmian?

Zmiany miały wejść w życie jeszcze jesienią, jednak, jak wynika z ostatniej wypowiedzi minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg, może to nastąpić jednak z początkiem przyszłego roku. Warto już jednak przyjrzeć się kierunkowi w jakim zmierzają przepisy, gdyż na ich wdrożenie nie będzie zbyt wiele czasu, a przecież to kwestia, na którą wielu pracodawców czeka – z uwagi na możliwość zagrożenia życia lub zdrowia, w sytuacji naruszenia obowiązku trzeźwości w pracy. 

W razie podjęcia dalszych prac ustawodawczych będziemy informować Państwa na bieżąco. Nasi nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji i pomogą w opracowaniu niezbędnych dokumentów, gdyż warunkiem ich stosowania będzie uregulowanie szczegółów procedury w układzie zborowym pracy, Regulaminie pracy lub obwieszczeniu.

autor: Partner zarządzający, radca prawny Agnieszka Sobota