fbpx
,

Zapraszamy na szkolenia w maju

Serdecznie zapraszamy na majowe szkolenia, które objęte są patronatem merytorycznym naszej Kancelarii. Organizatorem szkoleń jest firma partnerska Expert Legal sp. z o.o.

Rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy.
Jak prawidłowo wdrożyć dyrektywy Work-Life Balance oraz ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy?

15.05.2023 r.
online
400,00 zł + VAT

Ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianach w Kodeksie pracy, która wdraża przepisy dwóch unijnych dyrektyw, została już opublikowana w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać od 26 kwietnia 2023 r. Nowe przepisy wprowadzają rewolucyjne rozwiązania propracownicze i prorodzicielskie i obejmują znaczną część przepisów Kodeksu pracy.
Zmiany są znaczące i daleko idące, w tym, wbrew niektórym doniesieniem prasowym, nie tyczą tylko uprawień związanych z rodzicielstwem, ale oddziałują na każdego pracodawcę – obejmują bowiem szerokie spektrum, od zmian w umowach na okres próbny i czas określony do zmian w zakresie dodatkowych urlopów, zwolnień oraz dokumentacji pracowniczej
Nowelizacja prawa pracy wymusza zmianę wielu wzorów dotychczasowych dokumentów i wzorów wniosków, jakie składają pracownicy, co obciąży dodatkową pracą działy Kadr i HR. By być gotowym na zmiany i odnaleźć się w gąszczu przepisów zapraszamy na szkolenie, gdzie kompleksowo, z uwzględnieniem przepisów przejściowych, podpowiemy jak się do nich przygotować i jakie dokumenty wdrożyć.

Prowadząca szkolenie:


Pozycja prawna i odpowiedzialność Członków Zarządu w spółkach kapitałowych.
Jak zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji po zmianie KSH 2022?

16.05.2023 r.
online
350,00 zł + VAT

Szkolenie dedykowane dla prezesów i członków zarządu, prokurentów oraz pracowników biur obsługi zarządu oraz działów audytu i controllingu i organizacyjno-prawnych.

  • Sprawdź jak nowelizacja KSH przemodelowała odpowiedzialność członków zarządu.
  • Wyeliminuj błędy i zadbaj o to, żeby wszystkie Twoje działania były zgodne z prawem.
  • Sprawdź jaki jest zakres Twojej odpowiedzialności, i co najważniejsze, za co odpowiadasz swoim własnym majątkiem.
  • Poznaj obszary największych ryzyk i zagrożeń oraz dowiedz się jak nimi zarządzać i minimalizować.
  • Dowiedz się jakie błędy są zagrożone karami i odpowiedzialnością cywilną, karną, podatkową lub publicznoprawną.

Na szkoleniu zostaną poruszone m.in. zagadnienia związane z:

  • zagrożeniami wiążącymi się z pełnieniem funkcji członka zarządu w spółkach kapitałowych oraz sposobami  zniwelowania potencjalnych ryzyk
  • funkcją i pozycją zarządu spółki kapitałowej oraz charakteru odpowiedzialności jego członków (m.in. naprawienie szkody, zobowiązania publicznoprawne, podatkowe).
  • prawami członka zarządu spółki w ramach sprawowania mandatu

Prowadzący szkolenie:

aplikant radcowski Jakub Zamojski
Kancelaria KTW.Legal


Kontrola trzeźwości i praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy
25.05.2023 r.
online
400,00 zł + VAT

Po wejściu w życie 21 lutego br. przepisów pozwalające na prewencyjną kontrolę trzeźwości pracowników, działy kadr, BHP a także kadra kierownicza stanęło w obliczu nowych wyzwań. Wdrożenia nowych obowiązków i procedur w praktyce jest bowiem skomplikowane i rodzi wiele pytań, obaw i wątpliwości. 
By móc skorzystać z nowych przepisów w zakresie kontroli trzeźwości, niezbędne jest ustalenie zasad kontroli i grupy lub grup pracowników nią objętych oraz sposobu jej przeprowadzania. Ustalenia te muszą zostać zawarte w układzie zbiorowym pracy lub w Regulaminie pracy albo w obwieszczeniu (jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia Regulaminu pracy).

Dużych nakładów pracy wymaga także wdrożenie nowych przepisów dotyczących pracy zdalnej, które obowiązują od 07 kwietnia b.r. Znowelizowane przepisy wprowadzają rewolucyjne rozwiązania propracownicze i prorodzicielskie i obejmują znaczną część przepisów Kodeksu pracy.
Zmiany są znaczące i daleko idące i nie dotyczą tylko uprawień związanych z rodzicielstwem, ale oddziałują na każdego pracodawcę – obejmują bowiem szerokie spektrum, od zmian w umowach na okres próbny i czas określony do zmian w zakresie dodatkowych urlopów, zwolnień oraz dokumentacji pracowniczej. 

Nowelizacja prawa pracy wymusza zmianę wielu wzorów dotychczasowych dokumentów
i wzorów wniosków, jakie składają pracownicy, co obciąży dodatkową pracą działy Kadr i HR.
By być gotowym na zmiany i odnaleźć się w gąszczu przepisów zapraszamy na szkolenie, gdzie kompleksowo, z uwzględnieniem przepisów przejściowych, podpowiemy jak się do nich przygotować i jakie dokumenty wdrożyć.

Prowadząca szkolenie:

radca prawny Anna Wojciechowska
partner w Kancelaria KTW.Legal