fbpx

Praca tymczasowa a outsourcing – porównanie sposobów na zatrudnienie zewnętrzne personelu

Zatrudnianie zewnętrzne personelu to rozwiązanie stale zyskujące coraz to nowych zwolenników. Polega na pozyskaniu personelu przez pracodawcę, jednak nie w formie jego bezpośredniego zatrudnienia a skorzystania z pomocy w tym zakresie czy to agencji pracy tymczasowych, oferujących pracę pracowników tymczasowych czy specjalistycznych firm oferujących kompleksową realizację zleconej usługi.

Tym sposobem powstają nam dwie możliwości działania – praca tymczasowa i outsourcing procesowy.

 Jak je zdefiniować?

Praca tymczasowa to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:

  • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
  •  których terminowe wykonanie przez pracowników    zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
  • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Co najważniejsze praca tymczasowa to rozwiązanie szczegółowo uregulowane w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, objęte ustawowymi wymaganiami i ograniczeniami.

Outsourcing procesowy to rozwiązanie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom, inaczej mówiąc, powierzenie przez organizację określonego procesu zleceniobiorcy, z określeniem efektu usługi, jednak bez szczegółowych instrukcji jej wykonania ( z zapewnieniem wyłącznie nadzoru technologicznego).

Co różni oba te rozwiązania?

Różnice pomiędzy dwoma rozwiązaniami, przedstawiamy Państwu w poniższej tabeli:

Już wyłącznie powyższe krótkie porównanie wskazuje, iż outsourcing może stać się rozwiązaniem bardzo zachęcającym w razie woli skorzystania z zatrudnienia zewnętrznego jako rozwiązanie dające sporo swobody prawnej w zakresie jego ukształtowania. Rekomendujemy jednak ostrożność!

O ryzykach i pułapkach, jakie może rodzić jego stosowanie, postaramy się Państwa informować w kolejnych artykułach, zaś specjaliści Kancelarii w razie takiej potrzeby sporządzą dla Państwa odpowiednie dokumenty.

autor: radca prawny Martyna Drobnicka