,

ALERT PRAWNY

Maseczki obowiązkowe również w miejscu pracy.

Nowe obostrzenia dot. zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy

Sygnalizujemy, że diametralnie zmieniły się obostrzenia dot. zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy. W sobotę, 28 listopada 2020 r., weszło bowiem w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które m.in. wprowadza obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscu pracy jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba.

Zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. c ww. aktu do dnia 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Nie ma więc znaczenia to, że np. pracownikom zapewniona jest odległość 1,5 m między stanowiskami pracy. Dotąd usta i nos musiały zasłaniać tylko osoby wykonujące bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania. Od soboty jednak dla niemal wszystkich (poza osobami przebywającymi w pomieszczeniu w pojedynkę lub osobami, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa – przy czym winny wykazać powyższe zaświadczenia lekarskiego lub innym dokumentem) przebywanie w maseczkach itp. środkach w pracy będzie obowiązkowa.

Nie ma tu żadnych wyjątków, stąd z uwagi na choćby problemy praktyczne już kierowane są apele by poprawić przepisy i uwzględnić w ww. akcie choćby uchylenie tego obowiązku dla osób spożywające posiłki w pracy na taki czas.

Autor r.pr. Anna Wojciechowska