,

ALERT PRAWNY

AKTUALIZACJA

Zmiany w przepisach dotyczące noszenia maseczek w pracy

Błyskawicznie, znowu niestety zaskakując pracodawców, znowelizowane zostało budzące wiele wątpliwości i praktycznych problemów rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
1 grudnia 2020 r., w późnych godzinach wieczornych, opublikowano bowiem nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.12.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie już dziś, czyli z dniem 2.12.2020 r.

 Zmienia ono w szczególności zasady dot. nakazu zasłaniania ust i nosa na terenie zakładu pracy. Zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 lit c) ww. rozporządzenia do dnia 27grudnia 2020r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa m.in. w miejscach ogólnodostępnych w tym w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej.

Przepis ten daje możliwość pracodawcom do podjęcia decyzji czy nakaz ten wprowadzić w całości czy jednak go ograniczyć np. w tych pomieszczeniach, gdzie pracodawca może wprowadzić odległości pomiędzy stanowiskami pracy, gdzie nie mają dostęp klienci itd. Zasady w tym zakresie najlepiej ująć w formalnym zarządzeniu lub poleceniu służbowym, które jasno je wytyczy.

Ponadto w § 25 ust. 5 pkt 3 rozporządzenia dodano zapis, że odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy lub budynkach, o których mowa w ust.1pkt 2 lit. c i d. To zmiana na plus, gdyż poprzednie przepisy faktycznie uniemożliwiły choćby spożywanie posiłków profilaktycznych, czy choćby skorzystanie z przerwy na posiłek. 
Liczmy, że ta regulacja, mająca na celu naprawienie błędów popełnionych w poprzedniej, ostanie się na dłużej.

Autor r.pr. Agnieszka Sobota