ALERT – umorzenie subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

Tarcza FInansowa PFRDzisiaj, tj. 20 lipca 2021 r., weszło w życie ogłoszone wczoraj rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r., w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

Na mocy tego rozporządzenia osoby fizyczne oraz osoby prawne, które osiągnęły dochód (przychód) z tytułu umorzeń subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR nie zostaną obciążone podatkiem dochodowym. Rozporządzenie jest zatem skierowane do przedsiębiorców, beneficjentów wsparcia w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, dla których wartość umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji stanowi co do zasady przychód podatkowy. Zaniechanie będzie miało zastosowanie od dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wydatki, które zostały pokryte z środków subwencji mogą podlegać zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych – również jeśli zaniechano poboru podatku od dochodów z umorzonej subwencji.

r.pr. Agnieszka Sobota