fbpx
Przemysław Magaczewski

Przemysław Magaczewski

Partner zarządzający
Radca prawny, doktor nauk prawnych
przemyslaw.magaczewski@ktw.legal
Copy url Linkedin
Zamówienia publiczne

Specjalizacje

Specjalizuje się we wsparciu biznesu, projektach dotyczących nieruchomości i inwestycji, projektach  gospodarki komunalnej w tym partnerstwa publiczno-prywatnego, prawie konkurencji, prawie własności intelektualnej oraz doradza startupom.

Gospodarka komunalna i inwestycje infrastrukturalne

Przykłady zrealizowanych projektów

Brał udział w jednym z pierwszych w Polsce postępowań o udzielenie koncesji na usługi wodociągowo – kanalizacyjne, prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Doradzał w wielu projektach partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym jednym na budowę sieci szerokopasmowej, którego wartość sięgała 300 mln zł. Pracował przy wielu transakcjach związanych z powoływaniem i przekształcaniem spółek, w tym przeprowadzał transakcję wykupu menadżerskiego w jednej ze spółek w branży IT. Jest współautorem opinii dotyczących zgodności prawa polskiego (w tym również projektów prawa) z regulacjami UE (między innymi prawa gazowego). Doradzał przy wielu transakcjach fundraisingu dla startupów, gdzie przygotowywał między innymi i negocjował umowy inwestycyjne, termsheet, umowy pożyczek konwertowanych na udziały (convertible notes). Występował przed organami antymonopolowymi (UOKiK) jako pełnomocnik przedsiębiorców w sprawach o naruszenie pozycji dominującej (w tym między innymi reprezentując przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne) jak i w sprawach dotyczących porozumień ograniczających konkurencję, jak również przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach odwołań od decyzji UOKiK.

IP/IT

Działalność dodatkowa

Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (wcześniej członek Zarządu tego Stowarzyszenia) i Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Jest autorem publikacji na temat prawa konkurencji i partnerstwa publiczno – prywatnego.

Zainteresowania i hobby

Przemysław ceni dobrą muzykę gitarową, uwielbia jeździć na koncerty. Jego hobby są również góry, po których nie tylko lubi spacerować (obecnie wraz z rodziną realizuje „projekt” zdobycia Korony Gór Polskich) ale też biegać (uczestniczył z sukcesem ukończenia między innymi w „Chudym Wawrzyńcu” i „Rzeźniku”) .

Języki obce

Język angielski