fbpx
Piotr Śnieg

Piotr Śnieg

Radca prawny
piotr.snieg@ktw.legal
Copy url
Zamówienia publiczne

Specjalizacje

Piotr specjalizuje się we wsparciu biznesu, w ramach którego zajmuje się umowami oraz sprawami korporacyjnymi. Piotr zajmuje się również obrotem nieruchomościami i prawem energetycznym.

Gospodarka komunalna i inwestycje infrastrukturalne

Przykłady zrealizowanych projektów

W ramach wspierania biznesu zajmuje się głównie umowami, w tym ich negocjowaniem i tworzeniem, a także roszczeniami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Prowadzi sprawy windykacyjne, na etapach sądowym i egzekucyjnym.

W ramach spraw korporacyjnych wspomaga przy tworzeniu i rejestrowaniu spółek, wprowadzeniem zmian do umów spółek i ładu korporacyjnego.

Piotr przygotowuje koncepcje przekształceń, zmian własnościowych i funkcjonowania dla grup kapitałowych, a następnie asystuje w ich przeprowadzeniu.

Piotr dba o bezpieczeństwo prawne przy nabywaniu i regulowanie praw do nieruchomości, ustanawianiu służebności przesyłu, ochronie posiadania.

Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki – koncesje energetyczne (OPG i OGZ).

Zainteresowania i hobby

Piotr prywatnie pasjonuje się sportem – żeglarstwem, narciarstwem, tenisem a także gra w szachy.

Języki obce

Język angielski