Stanisław Hudzik

Prawnik
stanislaw.hudzik@ktw.legal
Copy url
Zamówienia publiczne

Specjalizacje

Stanisław w Kancelarii zajmuje się głównie wsparciem biznesu, w tym w zakresie prawa energetycznego oraz spraw związanych z windykacją należności Klientów.

W ramach swojej pracy zajmuje się sporządzaniem projektów umów, pism procesowych, opinii prawnych a także wprowadzaniu zmian do umów spółek prawa handlowego.

Brał udział w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki, które dotyczyły m.in. udzielenia koncesji energetycznych.

IP/IT

Działalność dodatkowa

Stanisław w trakcie studiów był aktywnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Katowice, gdzie był członkiem zarządu grupy lokalnej.

Zainteresowania i hobby

W wolnym czasie Stanisław aktywnie spędza czas uprawiając różne sporty. Jego głównymi zainteresowaniami są sporty walki, trening siłowy, narciarstwo oraz piłka nożna. Rozwija również swoją pasję muzyczną grając na gitarze.