Martyna Drobnicka

Martyna Drobnicka

Radca prawny
martyna.drobnicka@ktw.legal
Copy url Linkedin
Zamówienia publiczne

Specjalizacje

Martyna specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, a także w kwestiach prawnych związanych z zatrudnianiem cudzoziemców i legalizacją ich pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na co dzień wspiera pracodawców w bezpiecznym i efektywnym stosowaniu prawa pracy i zatrudnianiu cudzoziemców, poprzez doradztwo oraz przygotowywaniu dokumentów.

Gospodarka komunalna i inwestycje infrastrukturalne

Przykłady zrealizowanych projektów

Martyna na co dzień doradza agencjom pracy i pracodawcom w zatrudnianiu cudzoziemców, w razie potrzeby angażuje się w korespondencję i wyjaśnianie spraw z organami administracji. Aktywnie bierze udział w przygotowaniach, a następnie wdrażaniu u pracodawców wewnętrznych aktów prawa pracy, np. Regulaminów pracy, Regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy. Prowadzi audyty z zakresu prawa pracy i organizacji zatrudnienia, doradza w zakresie restrukturyzacji struktury zatrudnienia u klientów. Reprezentuje pracodawców w sporach sądowych dotyczących nieuzasadnionych oraz niezgodnych z prawem rozwiązań stosunków pracy, jak również i w sporach sądowych dotyczących pozbawienia prawa do świadczeń należnych z ubezpieczeń społecznych.

IP/IT

Działalność dodatkowa

Prowadzi szkolenia i wykłady z zagadnień związanych ze stosowaniem prawa pracy.

Zainteresowania i hobby

Martyna prywatnie ceni dobrą literaturę i lubi podróżować.

Języki obce

Język angielski i francuski