fbpx
Martyna Drobnicka

Martyna Drobnicka

Radca prawny
martyna.drobnicka@ktw.legal
Copy url Linkedin
Zamówienia publiczne

Specjalizacje

Martyna specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, doradza na co dzień przedsiębiorcom w zakresie problemów pojawiających się w tej dziedzinie w zakresie sporządzania niezbędnych dokumentów, wewnętrznych aktów prawa pracy czy też udzielając bieżących i specjalistycznych porad prawnych związanych ze stosowaniem prawa pracy w przedsiębiorstwach. Reprezentuje również klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.

Jednocześnie Martyna specjalizuje się w zakresie zatrudniania cudzoziemców na terenie RP i legalizacji ich pobytu, na bieżąco śledzi pojawiające się w tym obszarze regulacje i praktyki, pomaga cudzoziemcom w załatwieniu spraw przez wymaganymi urzędami, analizując szczegółowo ich sytuację prawną i faktyczną, a następnie sporządzając wnioski o wydanie odpowiednich zezwoleń i oświadczeń związanych z pobytem i pracą w Polsce.

Dodatkowo Martyna zajmuje się sporządzeniem i wdrażaniem w podmiotach prawnych procedur związanych ze zgłaszaniem przypadków naruszeń prawa i osób dokonujących takich zgłoszeń ( sygnalistów), po przeprowadzeniu wnikliwych audytów w zakresie działalności danego podmiotu i jego potrzeb w tym obszarze. Martyna prowadzi również szkolenia z tematyki zgłaszania naruszeń prawa w podmiotach prawnych.

Gospodarka komunalna i inwestycje infrastrukturalne

Przykłady zrealizowanych projektów

Martyna na co dzień doradza dużym agencjom pracy tymczasowej, w tym z kapitałem zagranicznym, w zakresie ich bieżącej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania pomocy prawnej w zakresie uregulowań pracy tymczasowej oraz zatrudniania cudzoziemców. Udziela również pomocy podmiotom prawnym w zakresie skutecznego i bezpiecznego outsourcingu świadczonych usług.

Aktywnie bierze udział w przygotowaniach, a następnie wdrażaniu u pracodawców wewnętrznych aktów prawa pracy, np. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy. Zajmuje się procesami przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, sporządzając w tym zakresie wymagane dokumenty oraz doradzając w zakresie ustalenia nowych struktur zatrudnienia.

Prowadzi audyty z zakresu prawa pracy i organizacji zatrudnienia, doradza w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia u klientów, często przeprowadzając proces wdrożenia norm prawa pracy od samych podstaw.

IP/IT

Działalność dodatkowa

Prowadzi szkolenia i wykłady z zagadnień związanych ze stosowaniem prawa pracy.

Prowadzi szkolenia z przepisów dotyczących ochrony sygnalistów i zasad wdrażania regulacji z zakresu zgłaszania nieprawidłowości w podmiotach prawnych.

Zainteresowania i hobby

Martyna w wolnych chwilach lubi spędzać czas na czytaniu dobrej literatury kryminalnej, oglądaniu seriali oraz podróżowaniu

Języki obce

Język angielski i francuski