Małgorzata Wilk

Asystentka radcy prawnego
malgorzata.wilk@ktw.legal
Copy url
Zamówienia publiczne

Specjalizacje

Małgorzata uczy się i przygotowuje do sprawowania w przyszłości  zawodu prawnika. W Kancelarii obecnie pomaga w pracy działu sporów sądowych, mediacji i postępowań egzekucyjnych, a także współpracuje wspierając radców przy obsłudze prawnej przedsiębiorców.

IP/IT

Działalność dodatkowa

Małgorzata jest studentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Aktywnie uczestniczy w życiu studenckim, między innymi poprzez członkostwo w Samorządzie Studenckim Wydziału Prawa i Administracji UJ, aktywnie działając w Kole Naukowym Postępowania Karnego TBSP UJ oraz prowadząc dodatkowe zajęcia dla studentów z przedmiotu prawo karne materialne w ramach Koła Naukowego Prawa Karnego UJ.

Zainteresowania i hobby

Prywatnie Małgorzata jest pasjonatką muzyki, mody oraz tańca, w tym także ludowego, o czym świadczy jej 12-letni staż w Zespole Pieśni i Tańca „Zawiercie”. W wolnych chwilach od nauki pochłania ją literatura faktu.

Języki obce

Język angielski, język włoski.