Krzysztof Płonka

Krzysztof Płonka

Partner zarządzający
Radca prawny
krzysztof.plonka@ktw.legal
Copy url Linkedin
Zamówienia publiczne

Specjalizacje

Krzysztof specjalizuje się w gospodarce komunalnej i inwestycjach infrastrukturalnych, projektach dotyczących wsparcia biznesu, w tym w obsługi korporacyjnej, fuzjach i przejęciach, zajmuje się energetyką i środowiskiem.

Gospodarka komunalna i inwestycje infrastrukturalne

Przykłady zrealizowanych projektów

Krzysztof ma wieloletnie doświadczenie we wsparciu przedsięwzięć o dużej i średniej skali w przemyśle
i energetyce a także obsłudze przedsiębiorstw komunalnych oraz przedsiębiorstw sektora energetycznego. Ma bogate doświadczenie we wsparciu przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej oraz jej obrotem i obrotem paliwami. Brał udział w międzynarodowych negocjacjach dotyczących budowy  funkcjonowania elektrowni  elektrociepłowni. Krzysztof doradza przedsiębiorcom w szacowaniu ryzyk prawnych przedsięwzięć, a także w wielu transakcjach fuzji i przejęć i procesach restrukturyzacji. Reprezentuje przedsiębiorców przed Urzędem Regulacji Energetyki w rozmaitych postępowaniach, w tym dot. udzielenia koncesji na wytwarzania i obrót energią elektryczną oraz paliwami.

IP/IT

Działalność dodatkowa

Krzysztof zasiada w radach nadzorczych spółek, w tym notowanych na GPW, w radzie nadzorczej szpitala, doradzał w wielu sprawach pro bono. Współzarządza Kancelarią.

Zainteresowania i hobby

Krzysztof jest zapalonym kolarzem. W wolnym czasie Krzysztof uczestniczy w wydarzeniach piłkarskich oraz morskich wyprawach wędkarskich. Jest wielkim miłośnikiem muzyki celtyckiej.

Języki obce

Język angielski