Karolina Jeżewska

Karolina Jeżewska

Radca prawny
karolina.jezewska@ktw.legal
Copy url Linkedin
Zamówienia publiczne

Specjalizacje

Karolina specjalizuje się we wsparciu biznesu, w ramach którego zajmuje się umowami oraz sprawami korporacyjnymi.

W ramach wspierania biznesu zajmuje się głównie umowami, w tym ich negocjowaniem i tworzeniem. Doradza w sprawach zabezpieczenia interesów klientów na etapie realizacji umów i ewentualnych sporach gospodarczych wynikłych na tle nienależytego wykonania umowy. Wspiera przedsiębiorców w kwestiach korporacyjnych, a także prowadzi obsługę organów spółek. Karolina reprezentuje przedsiębiorców w sporach, doradza w zakresie sytuacji procesowej i ryzyk z nią związanych, wspiera w czynnościach zmierzających do polubownego załatwienia sporu, a także reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami.

Gospodarka komunalna i inwestycje infrastrukturalne

Przykłady zrealizowanych projektów

Doradza w sprawach związanych z zakładaniem, łączeniem i przekształcaniem spółek, uczestniczy w konstruowaniu i opiniowaniu umów, negocjuje kontrakty handlowe, w tym kontrakty z zakresu branży budowlanej, współpracy handlowej podmiotów gospodarczych, praw własności intelektualnej, w tym  dotyczące korzystania ze znaku towarowego.

IP/IT

Działalność dodatkowa

Karolina w Kancelarii czuwa nad stałym doskonaleniem zawodowym członków zespołu Kancelarii  organizując wewnętrzne szkolenia w celu ciągłego podnoszenia przez nich poziomu wiedzy oraz wymiany cennego doświadczenia zawodowego.

Zainteresowania i hobby

Karolina jest miłośniczką zwierząt i dobrych książek. Prywatnie czas poświęca swojej największej pasji, czyli jeździe konnej.

Języki obce

Język angielski